لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان جهانی صحت: به کشورهای فقیر واکسین کووید۱۹ بدهید


رییس سازمان جهانی صحت می‌گوید که ظهور نوع جدید جهش‌یافته‌ٔ کروناویروس یاد‌آورندهٔ این است که توزیع غیرمساویانه‌ای واکسین سبب جهش‌های بیشتر کروناویروس خواهد شد.

تدروس ادهانوم گیبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت گفت که بیش از ۸۰ در صد واکسین جهان به کشورهای عضو گروه جی۲۰ (۲۰ اقتصاد بزرگ جهان) انتقال یافته است.

کشورهای کم‌درآمد که بیشتر آن در افریقا است، ۰.۶ در صد تمام واکسین‌های تولید شده در جهان را دریافت کرده اند.

او افزود: "ما می‌دانیم و از مسوولیت حکومت‌ها برای حفظ مردم شان حمایت می‌کنیم. این یک امر طبیعی است. اما تقسیم واکسین خیرات نیست؛ و این کار به نفع تمام کشور ها است زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند با واکسین کردن مردمش از این همه‌گیری رهایی یابد."

آقای گبریسوس افزود هر قدری که کشورها واکسین را برای خود شان ذخیره کنند و به دیگر کشورها ندهند به همان اندازه ویروس گسترش خواهد یافت و انکشاف خواهد کرد.

رییس سازمان جهانی صحت گفت که "ما نمی‌توانیم گسترش کروناویروس را پیشبینی کنیم یا از آن جلوگیری کنیم".

این سازمان با نشر مقاله‌ای به کشورهای عضو گفته است که خطر جهانی اومیکرون "بسیار بلند" است و با در نظر داشت این مشخصات احتمال دارد در آینده این همه‌گیری اوج بگیرد و عواقب جدی را در قبال داشته باشد.

با آنهم، سازمان جهانی صحت گفته است که تا اکنون از هیچ مورد مرگ و میر ناشی از اومیکرون گزارش نشده است و چنین به نظر می‌رسد که واکسین‌های موجود می‌تواند از موارد شدید و مرگ مبتلایان جلوگیری کند.

اومیکرون نخست در افریقای جنوبی تشخیص شد و اکنون به شماری از کشورهای دیگر نیز سرایت کرده است. با آنهم، تاکنون واضح نیست که آیا این نوع جهش‌یافتهٔ کروناویروس خطرناکتر و کشنده‌تر است یا نه.

XS
SM
MD
LG