لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ از هر پنج نفر یکی را به اختلال روانی مبتلا می‌کند – تحقیق


Israel Syria

یافته های تازه سازمان جهانی صحت نشان میدهد که در مناطق درگیر جنگ،از هر پنج نفر، یک تن آن به افسردگی، اضطراب، اختلال روانی پس از صدمه و شیزوفرنیا دچار میباشد.

در یافته های این سازمان، تأثیرات دراز مدت بحران های ناشی از جنگ در کشورهای مثل افغانستان، عراق، سودان جنوبی، سوریه و یمن برجسته ساخته شده و آمده است که ارقام افراد مبتلا به تکالیف روانی به مراتب بلند تر از ارقام زمان صلح درین کشورها میباشد.

سازمان جهانی صحت، کمبود تجهیزات و لوازم صحی و عدم دسترسی به داکتران را یک آزمون بزرگ برای بیماران روانی عنوان کرده است.

یافته های این سازمان در مورد افغانستان حاکیست که چندین دهه جنگ و درگیری، ٨٠٠ هزار افغان را که ٢.٧ درصد نفوس آن کشور را تشکیل می دهد، با معلولیت های شدید دچار ساخته است.

در این جمع، ٣٧ در صد از ساکنان افغانستان، با معلولیت های جسمانی، ٢٦ درصد با ناتوانی های حسی و ۴٦در صد با معلولیت های چندگانه مواجه اند.

سازمان جهانی صحت می افزاید که بین ٦٠ تا ٨٠ درصد از افراد دارای معلولیت در مناطق دوردست و قریه ها و دور از دسترسی به امکانات صحی زندگی میکنند.

کمبود مراکز معالجه، متخصصین مجرب، آگاهی عامه و بودجه، فکتورهای عمده در برابر تدوای بیماران دارای معلولیت خوانده شده است.

براساس معلومات این سازمان، از جمع ٣۴ ولایت افغانستان، تنها در ٢١ ولایت مراکز احیای مجدد جسمانی وجود دارد و اکثریت خدمات نیز از سوی سازمان های غیرانتفاعی داخلی و خارجی تامین میشود.

XS
SM
MD
LG