لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات مقدماتی جمهوریخواه و دموکرات در ویسکانسن


رای دهی در ویسکانسن آغاز شده و ساعت ۹ شب به وقت شرق امریکا، مراکز مسدود می شود.

تدکروز، کاندید جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده توانست دونالد ترمپ، رقیب هم حزبی خود را در انتخابات مقدماتی ویسکانسن شکست دهد.

برنی سندرز دموکرات نیز از هیلری کلنتن سبقت حاصل کرد و به ششمین پیروزی خود در هفت انتخابات مقدماتی دست یافت.

ساکنین ایالت ویسکانسن، امروز به پای صندوق های رای رفته و به کاندید دلخواه شان از حزب جمهوریخواه و دموکرات رای دادند.

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا

کاندیدان دموکرات و جمهوریخواه چگونه به عنوان نامزد نهایی حزب انتخاب می شوند؟

دموکراتها:

برای به دست آوردن نامزدی حزب، نامزد دموکرات به حمایت ۲۳۸۳ نماینده ایالتی حزب نیاز دارد.

نماینده‌گان هیلری کلنتن تا ۱۱ می: ۲۲۳۹

نماینده‌گان برنی سندرز تا ۱۱ می: ۱۴۶۹

مجموع نماینده‌گان ایالات هایی که تا کنون در آن انتخابات مقدماتی برگزار نشده است: ۱۰۵۷

جمهوریخواهان:

برای به دست آوردن نامزدی حزب، نامزد جمهوریخواه به حمایت ۱۲۳۷ نماینده ایالتی حزب نیاز دارد.

نماینده‌گان دونالد ترمپ تا ۱۱ می: ۱۱۳۵

نماینده‌گان تد کروز تا ۱۱ می: ۵۶۵ (پس از شکست در اندیانا، کروز از کارزار انتخاباتی کنار رفت.)

نماینده‌گان جان کیسک تا ۱۱ می : ۱۵۳ (پس از انتخابات در اندیانا از کارزار انتخاباتی کنار رفت.)

مجموع نماینده‌گان ایالات هایی که تا کنون در آن انتخابات مقدماتی برگزار نشده است: ۴۳۸

هفتم جون (در کلیفورنیا، مونتانا، نیوجرسی، نیومکسیکو، دکوتای شمالی و دکوتای جنوبی) روز عمدۀ دیگر در انتخابات میان حزبی جمهوریخواهان و دموکرات ها می باشد.

ایالت وسکانسن، زادگاه حزب جمهوریخواه است و پیروزی در آن برای هر سه کاندید باقیماندۀ آن حزب نهایت عمده پنداشته می شود.

مراکز رای دهی ویسکانسن، ساعت ۹ شب به وقت شرق ایالات متحده در حالی مسدود شد که کاندید های جمهوریخواه برای به دست آوردن بیشترین رقم ۴۲ نمایندۀ انتخاباتی به رقابت پرداختند، حالانکه هلری کلنتن و برنی سندرز دموکرات برای کسب ۸۶ نمایندۀ انتخاباتی رقابت کردند.

تاکنون دونالد ترمپ دارای ۷۴۰ نماینده انتخاباتی، تدکروز ۴۷۴ و جان کیسک ۱۴۵ نماینده انتخاباتی جمهوریخواه را دارا می باشد.

تدکروز از حزب جمهوریخواه که تاکنون در جایگاه دوم حزبش قرار دارد، تلاش می کند با پیشی از دونالدترمپ در ایالت ویسکانسن، شکل رقابت در انتخابات مقدماتی میان حزبی را تغییر دهد.

دونالد ترمپ در انتخابات مقدماتی ایالت ویسکانسن، با بزرگترین آزمون، از آغاز رقابت های مقدماتی تا حال، مواجه خواهد بود.

اما آقای ترمپ گفته است که انتظار یک رقابت تنگاتنگ انتخاباتی را در ایالت ویسکانسن دارد و ستاد انتخاباتی وی "نتیجۀ دور انتظار" کسب خواهد کرد.

از سوی دیگر مبصرین امریکایی، جان کیسک، کاندید دیگر جمهوریخواه را بیشتر به یک تخریب کنندۀ انتخابات مقدماتی ویسکانسن عنوان می کنند تا یک رقیب برای کروز و ترمپ.

این دو کاندید جمهوریخواه، تدکروز و جان کیسک نهایت تلاش خود را کرده اند تا در ویسکانسن جلو پیروزی ترمپ را بگیرند.

در حزب دموکرات ها، طوری دیده شده که هیلری کلنتن به عوض ایالت ویسکانسن، توجه بیشتر خود را به نیویارک به خرج داده جاییکه با داشتن ۲۹۱ نماینده انتخاباتی، قرار است انتخابات مقدماتی در ۱۹ اپریل برگراز شود.

هیلری کلنتن ۱۷۱۲ نماینده انتخاباتی و برنی سندرز ۱۰۱۱ نماینده انتخاباتی را از آن خود کرده است.

اگر برنی سندرز، کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بتواند در ایالت ویسکانسن هیلری کلنتن را شکست دهد، ششمین پیروزی وی در هفت ایالت خواهد بود.

یک کاندید جمهوریخواه برای کسب نامزدی حزبش می باید رای ۱۲۳۷ نمایندۀ انتخاباتی را از آن خود کند. حالانکه برندۀ نامزد حزب دموکرات به کسب ۲۳۸۳ نماینده نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG