لینک های دسترسی

Breaking News

زن قربانی خشونت: زندگی کودک درون بطنم را نجات دهید


یک زن به خاطر فرار از شکنجه از شوهرش در تخار با شش فرزند به یک خانۀ امن ولایت سرپل پناه برده است.

مسئولین ریاست زنان سرپل گفته اند که قمرگل، ۳۴ ساله، با کودکان اش به ترس از انتقام شوهر نمی خواهد دوباره به تخار برود، اما مسئولین فرماندهی امنیه سرپل گفته است با توجه به مادۀ نهم قانون کشف جرایم جینایی، آنها تصمیم دارند این زن را همراه با فرزندانش به تخار انتقال دهند.

قمرگل، باشندۀ اصلی سرپل، که اکنون باردار نیز می باشد، به سن ۱۴سالگی با یک مرد در ولایت تخار ازدواج کرده بود.

مسئولین ریاست امور زنان ولایت سرپل می گویند که این زن از ولایت تخار به علت خشونت شوهرش به خانه امن این ولایت پناه برده است.

نسیمه آرزو، رئیس امور زنان سرپل می گوید که این زن درجریان ۲۰ سال ازسوی شوهرش شکنجه شده و به همین دلیل به ولایت سرپل پناه برده است. خانم آروز افزود "بعد از اینکه این خانم مورد خشونت های زیادی قرارمی گیره ناچار می شود که به ولایت سرپل به زادگاه اصلی اش به خانه اقارب وبرادرانش پناه می برد که مدت دو هفته میشود که خانم قمرگل به ریاست امور زنان سرپل عریضه کرده."

خانم قمرگل می گوید او از طرف شوهر و اقارب شوهرش به علت ندادن دخترش به یک شخص نامطلوب، بارها مورد شکنجه قرار گرفته و بخاطر اینکه به "فرزندانش آسیب نرسد، از تخار فرار نموده است."

نمی خواهم زندگی دخترم "تباه" شود

قمرگل به رادیو آشنا گفت "اگر من دخترم را به شخصی نا مطلوبی که شوهرم می گوید بدهم سرنوشتش تباه خواهد شد. از این رو شوهر و پسران کاکای شوهرم تصمیم گرفته اند که مرا بکشند، چون دیگه راه چاره نداشتم با اطفال خود به سرپل که وطن اصلی من است پناه اوردیم از دولت تقاضا دارم از من و طفلی که در بطن من است حمایت کند."

دختر قمرگل که حدود ۱۷ سال دارد می گوید آنها ازسوی پدرشان مورد آزار قرار می گرفتند و به این اساس تصمیم ندارند تا دوباره به ولایت تخار برگردند. او افزود "اگر پدر ما می بود از ننگ وناموس ما دفاع می کرد، سرما نفر آورده مثل یک مرد بیگانه، توسط پسر کاکای خود مادرم را همرای چاقو زد، هرشب سرما نفرمی آورد."

برگشت اجباری به ولایت تخار

اما حال نسیمه آرزو، رئیس امور زنان ولایت سرپل با ابراز نگرانی می گوید که قضیه این زن به ارگان های کشفی وامنیتی راجعه شده و آنها تصمیم دارند که این خانم را به ولایت تخار انتقال بدهند، درحالیکه جان آنها درآن ولایت در خطر است.

درهمین حال سخی داد حیدری آمر امنیت فرماندهی امنیه سرپل می گوید که در هرگوشه افغانستان قانون به صورت یکسان تطبیق میگردد و قابل نگرانی نمی باشد و آنها تصمیم دارند تا این خانم را به ولایت تخار انتقال بدهند.

مسئولین ریاست امور زنان سرپل از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان آماری ندارند، اما به قول کارشناسان تا هنوز هم دختران و زنان قربانی خشونت های خانوادگی درآن ولایت می شوند.
XS
SM
MD
LG