لینک های دسترسی

وزارت امور زنان: رهبران مذهبی باید علیه خشونت صحبت کنند

  • فوزیه احسان

وزارت امور زنان نقش علمایی دین را در کاهش خشونت علیه زنان مؤثر می داند و خواستار همکاری علمایی دینی و وزارت حج و اوقاف در این زمینه شده است.

مقامات وزارت زنان این موضوع را در نشستی بیان کردند که با شرکت شماری از علمای دینی و مقامات حکومتی در کابل برگزار شده بود.

به باور مقامات وزارت زنان و شرکت کنندگان این نشست عدم آگاهی مردم از تعالیم اسلامی در مورد نقش زن در اجتماع و خانواده باعث افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان شده است و نیاز است بخاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم تلاش بیشتر شود.

محمد یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف، و یکی از اشتراک کنندگان این نشست می گوید "اگر ما می خواهیم که صمیمیت ایجاد کنیم و خشونت را از بین ببریم، این احساس را باید بین مردم رایج بسازیم که در بین فامیل ها وحدت را ایجاد کنیم، نه بگویم که کی زور آور است، خواهش من از تمام کسانی که در این مورد بحث میکنند این است که اصول و ارزش های را که در قرآن آمده ، در بین مردم رایج بسازند."

به باور مقامات وزارت امور زنان بخاطر برازنده کردن نقش زن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنان کاهش خشونت علیه زنان نقش علمایی دین بسیار مؤثر است.

در نشست امروزی که به منظور تامین عدالت اجتماعی، توسعه آگاهی های حقوقی به مردم به هدف کاهش خشونت علیه زنان دایر شد، مسئولین وزارت امور زنان همچنان خواستار همکاری علمایی دین در این زمینه شدند.

حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان می گوید "تنها علمای دینی میتوانند رسوم ناپسند و خرافات خود ساخته مردم را که امروزه برخی ها آن را ارزش های اسلامی فکر می کنند از احکام ناب شرعیت جدا سازند، و در زمینه روشن شدن افکار مردم و خانواده ها، جامعه اسلامی را یاری رسانند."

رئیس جمهور افغانستان نیز در بخش های از پیامی روی پایان خشونت علیه زنان از علمایی دین خواسته است تا برای منع خشونت تلاش بیشتر کنند.

محدویت های اقتصادی، محدویت اجتماعی و فرهنگی، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، بدل و بد دادن دختران، خشونت های خانواده گی از جمله بخشی از مشکلاتی است که زنان افغان هنوز هم در سراسر این کشور با آن مواجه می باشند.

همچنان گفته شده است که عدم تطبیق قوانین و عدم حمایت نهاد های عدلی و قضایی از زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند از جمله چالش های است که امروزه زنان افغان با آن مواجه می باشند.
XS
SM
MD
LG