لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک زنان در انتخابات بیش از انتظار بود، ناظرین


زنان در ولایات مختلف حضور به هم رسانیدند
با وجود نگرانی های امنیتی، زنان افغان یک بار دیگر به پای صندوق های رای رفتند تا در تعین سرنوشت خود سهم گیرند.

زنان که در زیر آفتاب سوزان در مراکز رای دهی صف های طویلی را تشکیل داده بودند می گفتند هیچ مانع نمی تواند آنان را از شرکت در انتخابات و استعمال حق رای شان باز دارد.

لیلما باشنده کابل می خواهد که کشورش از این بی سرنوشتی بیرون آید. او می گوید "کدام بدیل دیگری نداریم، مجبور استیم که یک راه را انتخاب کنیم، بی تفاوت بودن هیچ معنی ندارد به نظر من."

شماری از زنان در مراکز رای دهی گفتند که ساعت پنج صبح به خاطر رای دهی به مرکز آمده اند.

یکتن از رای دهندگان می گوید" نا آرامی های را که در این سال ها دیدیم مجبور مان کرد. می خواهیم یک زعیم درست در کشور بیاید، صلح بیاید"

به اساس گزارش خبرنگاران صدای امریکا در ولایات نیز حضور زنان چشم گیر و قابل ملاحظه بوده است.

حسن بانو غضنفر وزیر اموز زنان می گوید مشارکت زنان در انتخابات نشان دهندۀ بلند رفتن آگاهی آنان از حقوق سیاسی و مدنی شان است.

خانم غضنفر می گوید که خانواده ها اکنون از آگاهی بیشتر در عرصۀ وظایف ملی و شرعی شان برخوردار اند، "من از علمای اکرام هم اظهار سپاس میکنم که زیاد کار کردند و به مردم فهماندند که این وجیبه شرعی شان است که باید به آن پای بند باشند، مردم و زن پای بند باشند"

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۳۶ در صد رای دهنده گان را زنان تشکیل میداد اما حسن بانو غضنفر اظهار امیداوری کرد که این رقم افزایش یافته باشد.

جان داد سپین غر، مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که مشارکت مردم از جمله زنان بیشتر از حدی بود که در دور دوم انتظار می رفت اما آقای سپین غر این را هم گفت که ارقام دقیقی در این مورد بعداً منتشر خواهد شد.
XS
SM
MD
LG