لینک های دسترسی

Breaking News

امکان سوق یمن به سویی جنگ داخلی


تصویر طرفداران رهبر قبیلۀ حاشد را نشان میدهد.

تحلیل گران میگویند جنگ های شدید اخیر در یمن شاید آنکشور را به سوی یک جنگ داخلی سوق دهد. بی ثباتی حاضر در آنکشور خطر آغاز حملات دهشت افگنی از جانب شاخۀ از شبکه القاعده را افزایش داده است.

چندین ماه است که مظاهرات اکثراً صلح آمیز که از قیام های مصر و تونس الهام گرفته است دامن گیر کشور یمن بوده است، و مردم خواهان تغیرات سیاسی و اقتصادی در آن کشور نفت خیز میباشند.

و اما ظرف چند روز اخیر، خشونت های شیدید در صنعا آغاز شده و جنگ بین قبیله حاشد و نیرو های حکومتی در گرفته است.

ادموند هول سفیر سابق ایالات متحده در یمن میگوید:

"فکر میکنم با عدم موجودیت مساعی جدی بین المللی برای تغیر اوضاع، خشونت ها افزایش خواهد یافت و امکان زیاد وجود دارد که بیک جنگ داخلی منجر گردد."

جنگ ها زمانی درگرفت که علی عبداله صالح، رئیس جمهور یمن از امضای معامله انتقال قدرت سر باز زد. و صادق ال احمر رئیس قبیله حاشد، بحیث رقیبی برجسته در مقابل آقای صالح قدعلم نمود.

به گفته مامورین استخباراتی امریکا، شاخه شبه جزیره عرب القاعده که مستقر در یمن میباشد حال یکی از گروه های برجسته دهشت افگنی و تهدید بزرگی برای ایالات متحده میباشد. و تحلیل گران میگویند نا امنی در یمن زمینه را برای طرح گزاری و اجرای عملیات برای این گروه بیشتر هموار میسازد.

XS
SM
MD
LG