لینک های دسترسی

Breaking News

زندانیان زابل در وضعیت فلاکتبار به سر میبرند


زندانیان اتاق ندارند و در صحن محبس بسر میبرند
مقامات و زندانیان محبس زابل ازدحام بیش از حد در محبس آن ولایت شاکی اند.

زندانیان میگویند که اطاق های تنگ، کمبود تشناب ها و شیوع بیماری ها وضعیت زندان را دگرگون ساخته است.
مقامات و زندانیان از وزارت خانه های مربوطه خواهان تهیۀ سهولت ها برای بهبود وضعیت زندان آن ولایت اند.

شماری از زندانیان در محبس زابل اتاق ندارند و مدت قید خود را در صحن زندان سپری میکنند.

زندان زابل در مرکز قلات موقعیت دارد و ساختمان آن در یک وقت می تواند فقط ۱۰۰زندانی را جا دهد. اما در حال حاضر به تعداد ۲۶۵ نفر در آن زندانی است.

زندانیان بخش جنایی محبس زابل نسبت به زندانیان سیاسی از آزادی های بیشتری برخوردار اند، ولی با آن هم تعدادی از آنها وضعیت خود را طاقت فرسا می خوانند.

شکایات و واکنش ها

یکی از زندانیان مشکلات محبس را چنین بیان کرد:"در هر اطاق ۳۵ تا ۴۰ زندانی به سر میبرد و مشکل کمبود آب نیز داریم و هم همین طور به ساعت ها نوبت تشانب رفتن به کسی نه می رسد."

زندانی دیگر این محبس که از وضعیت تسهیلات صحی و نبود داکتران شکایت دارد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:"اگر سر درد باشی هم برایت همان یک نوع گولی را میدهند اگر پایت درد داشته باشد ویا تکلیف معده داشته باشید هم همان گولی را میدهد، و ما داکتر نیز نداریم."

در همین حال مسوولین محبس زابل نیز شکایات زندانیان را میپذیرند. به گفتۀ آنها در محبس زابل ۲۶۵ زندانی وجود دارد که شماری از آنها همه وقت را در صحن زندانان به سر میبرند.

عبدالکریم ناصری مدیر محبس زابل چنین به رادیو آشنا از بی توجهی مقامات دولتی یاد آور شد.
او گفت: "تعداد از محبوسین که جرایم سنگین دارد در داخل اتاق ها جابجا استند و متباقی زندانیان حتی در این زمیستان در حویلی بودند وما بارها از مرکز تقاضای کمک نموده یم ولی تاحال جواب مثبت دریافت نکرده ایم."

زندان ها در افغانستان توسط وزارت داخله اداره می شود و ولایات فقیر و روستایی در این خصوص با مشکلات بیشتری مواجه است.
XS
SM
MD
LG