لینک های دسترسی

Breaking News

فشردۀ چند انکشاف تازۀ طبی در جهان


پژوهش های تازۀ طبی امیدواری ها را افزایش بخشیده است که می توان شماری از بیماری های تهدید کنندۀ زندگی انسان ها را درمان کرد.

جایزۀ نوبل سال 2012 در بخش طب روز دو شنبه به شینیا یمه نکه جاپانی و جان گوردون بریتانیایی داده شد. این دو دانشمند به خاطر پژوهش در مورد برنامه ریزی هستوی حجرات ستم (Stem) بدن انسان برندۀ این جایزه می شوند.

بر اساس پژوهش این دو دانشمند، می توان حجرات پختۀ ستم را دو باره به حجرات تازه و نورس تبدیل کرد. این امر انسان ها را قادر می سازد تا حجرات تخریب شدۀ دماغ، قلب و سایر اعضای بدن را دو باره رشد دهند.

حدود 13 هزار نفر در 23 ایالت امریکا شاید ستروید های زرقی را دریافت کرده باشند که با شیوع التهاب فنگسی محفظۀ دماغ در ارتباط است. مرکز کنترول بیماری ها در ایالات متحده روز دو شنبه گفت که هشت نفر پس از دریافت این دوا جان خود را از دست داده است.

صحت و رژیم غذایی

پژوهشگران در ایالات متحده روز دو شنبه گفتند که یک مطالعۀ جدید با صرف هزینۀ 10 میلیون دالر تحقیق می کند که آیا مقادیر اضافی متمم های معمول غذایی می تواند در کاهش شمار خودکشی ها در بین منسوبین قوای نظامی ممد واقع شود یا خیر. این پژوهش بخشی از تلاش های پیگیر وزارت دفاع ایالات متحده برای کاهش موارد خود کشی در بین سربازان برحال و پیشین قوای نظامی می باشد.

بر اساس یک مطالعۀ جدید، خطر انکشاف بی توجهی و تشوشات فرط فعالیت با پیشرفت سن در نزد کودکان، شاید با میزان مصرف ماهی توسط مادران این کودکان در زمان بارداری پیوند داشته باشد. پژوهشگران دریافتند که خوردن ماهی کم از کم دو بار در یک هفته توسط زنان باردار، حدود 60 در صد خطر انکشاف علایم این حالت را در نزد نوزدان شان کاهش داده است. از سوی دیگر این پژوهش حاکی است که سویه بلند سیماب در بدن که از خوردن مقادیر زیاد ماهی ناشی می شود، شاید با خطرانکشاف علایمی چون فرط فعالیت، نیروی آنی و بی توجهی در نزد کودکان ربط داشته باشد.

یک پژوهش تازه نشان می دهد، مرد هایی که مقادیر بیشتر بادنجان رومی را مصرف می کنند، شاید با خطر کمتر سکته ها مواجه باشند. پژوهشگران فنلندی بیش از یک هزار مرد سالمند را آزمایش کردند، افرادی که سویه نسبتاً بلند "لایکوپین، یک نوع انتی اوکسیدانت" موجود در بادنجان رومی را در خون خود داشتند برای چندین دهه با خطر کمتر سکته ها معروض بودند.

وراثت و سرطان پروستات

دانشمندان دو علامۀ متفاوت جنیتیکی یا ارثی را برای تشخیص سرطان پروستات شناسایی کرده اند. بر اساس این یافته داکتران می توانند با یک سلسله آزمایشات خون پیشبینی کنند که کدام بیمار، تومور مهاجم را در بدن خود دارد. پژوهشگران گفته اند که این علایم رفته رفته می تواند داکتران را در تقدم دهی درمان مرد های مصاب سرطان پروستات کمک کند.

واکسین جدید سینه وبغل

و پاکستان به صفت نخستین کشور در جنوب آسیا واکسینی را برای بیماری کشندۀ سینه و بغل انتانی نوع نوموکوکل کودکان معرفی کرد. بر اساس آمار سازمان اتحاد جهانی برای واکسین ها و معافیت، همه ساله بیش از یک میلیون و سیصد هزار کودک در اثر ابتلا به سینه و بغل در سرتاسر جهان تلف می شود که 20 در صد این واقعات در پاکستان تصادف می شود. شرکت بریتانیایی گلکسو سمیت کلین، که بزرگترین شرکت دوا سازی جهان است فراهم آوری 480 میلیون دوز این واکسین را با نام Synflorix برای 73 کشور رو به انکشاف وعده سپرده است.
XS
SM
MD
LG