لینک های دسترسی

اهمیت دست آورد های زنان افغان طی دهه گذشته


ایالات متحده امریکا برای حفظ دست آورد های زنان افغان متعهد است.
زنان افغان فراتر ازینکه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست وگریبان استند, آنها هراس دارند که دربرنامه انتقال سیاسی و مذاکرات با طالبان, به حقوق تخطی وارد گردد.

دوتن از اعضای کانگرس امریکا, و گروهی از کارشناسان افغانستان و منطقه از انستیتوت بین المللی صلح امریکا, در مرکز هیریتج در واشنگتن گردهم جمع شده و وضعیت کنونی زنان افغان را مورد بحث قرار دادند.

هوسی وردک, کارشناس امور افغانستان که اخیرآ به انستیتوت بین المللی صلح امریکا ملحق شده است, درین رویداد شرکت نموده و نکات مهمی را درمورد زنان افغان بخصوص نگرانی آنها بعد از خروج کامل قوای افغان با سایرین درمیان گذاشت.

جزییات بیشتر این رویداد در گزارش مفصل و صحبت با هوسی وردک درینجا گنجانیده شده است.
XS
SM
MD
LG