لینک های دسترسی

مظاهره کننده گان: اعضای اگسا باید مجازات گردند


صدها تن از باشنده گان کابل امروز در اعتراض به کشته شدن پنج هزار تن در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ دست به تظاهرات زدند.

مظاهره کننده گان که اکثرشان از خانواده های قربانیان اگسا بودند، میگویند تا زمانی که عاملین جنایات سه دهه اخیر و به خصوص عاملین قتل پنج هزار تن توسط اداره اگسا به محاکمه کشانده نشوند به اعتراضات شان ادامه خواهند داد. مظاهره کننده گان میگویند هیچ گاهی عاملین این قتل ها را نمی بخشند و برای دادخواهی شان خواهند کوشید.

مظاهره کننده گان همچنان تاکید کردند که خواهان محاکمه کسانی می باشند که در سه دهه اخیر دست به قتل و جنایت زده اند.شماری از وارثین کشته شده ها همچنان با صدور قطعنامه خواهان پی گیری این قضیه از سوی پارلمان شدند. مظاهره کننده گان میگویند اکثر کسانی که در سه دهه اخیر دست به قتل، کشتار و جنایت زده اند اکنون در پست های بلند دولتی وظیفه اجرا میکنند.

لوی سارنوالی هالند به تازه گی فهرست نام های حدود پنج هزار تن را که در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ توسط اداره استخبارات حکومت کمونستی یا اگسا کشته شده اند به نشر سپرد. افشای این فهرست در کنار واکنش وارثین قربانیان واکنش نهاد های حقوقی و مدنی را نیز در پی داشته است.

امروز گروه عدالت انتقالی با برگزاری نشستی از حکومت خواستار شناسایی عاملین این قتل ها شده و همچان از حکومت خواستند که برای تثبیت گورهای دسته جمعی اقدمام کند. در این حال مسوولین نهاد های مدنی و حقوقی میگویند بخاطر رسیده گی به کشتار های سه دهه اخیر و مجازات جنایات کاران سه دهه اخیر حکومت باید برنامه عدالت انتقالی را به اجرا بگذارند.

اجمل بلوچ زاده فعال جامعه مدنی و حقوق بشر میگوید این به نفع مردم افغانستان نیسست که محاکمه عاملین کشتار ها و جنایات جنگی بیشتر از این به تاخیر انداخته شود. اقای بلوچ زاده میگوید که حکومت طی ده سال گذشته با وجود آن که توانایی به محاکمه کشاندن جنایات کاران را داشت اما بخاطر معاملات سیاسی هیچ اقدامی برای محاکمه جنایات کاران و عاملین قتل ها نکرد.در عین زمان در پاسخ به این واکنش ها حکومت افغانستان روز هشتم ماه میزان را عزای عمومی اعلام کرد و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز فرمان صادر نمود که بیرق افغانستان در تمام کشور ها در این روز به حالت نیمه برافراشته دراید.
XS
SM
MD
LG