لینک های دسترسی

نمایشگاه نقاشی یک جوان در ایالت مریلند


دربازدید ازیک نمایشگاه هنر نقاشی

هنر و طراحی یکی از مقوله های فرهنگی در جامعه محسوب میشود و به کمک آن میتوان بسیاری مشکلات اجتماعی را اصلاح کرد.

آریل جی کلاین نقاش امریکایی است که در شهر سیلور سپرینگ ایالت مریلند یک استدیوی کوچک دارد و روزانه احساسات و افکار خود را با نگاه اندازی از پنجرۀ استدیوی خود به قالب تصویر میکشاند.

وی نمایشگاه هایش را که هزینۀ آن ازطریق هنر نقاشی اش مرفوع میگردد، برای مردم رایگان برگزار میکند. نمایشگاه من درین جا برای تمام مردم جامعه است.

وی تلاش میورزد تا اعضای جامعه یی که متشکل از گروه های مختلف است با آمدن درین نمایشگاه با هم بیشتر نزدیک شوند، و با دیدن آثار نقاشی من به همه موارد در اجتماع مثبت فکر کنند.

مردم منطقه و سیاحان در روز های رخصتی هفته ازین نمایشگاه دیدن کرده و بر علاوه از شنیدن موسیقی لذت میبرند.

این نمایشگاه با زیبایی آماده شده و ازینکه در جاده عمومی موقعیت دارد به آسانی میتوانیم از آن دیدن کنیم .مه خانوادۀ این نقاش جوان را میشناسم که با زحمات فراوان کار های زیادی را انجام داده است.

آریل و هنر نقاشی وی

آریل از طفولیت به هنر نقاشی علاقه داشت و اکنون دربیست و سه سالگی استدیو و کار های هنری اش را در قالب یک نمایشگاه جالب نقاشی تبارز میدهد.

او سفر های زیادی انجام داده و به خصوص سفرش به هسپانیه که یک جامعه غنی از هنر و فرهنگ است، برایش بسیار دلچسپ قرار گرفته و حتی روی آثارش نیز تاثیر گذاشته است.

وی درمنطقه سلورسپرینگ ایالت مریلند از حمایت مردم منطقه برخوردار است که آنها از کار نقاشی وی ستایش میکنند.

دربرگزاری نمایشگاه های نقاشی آریل، دوستانش از دوران مکتب وی را کمک و همکاری میکنند و استعداد وی را تشویق میکنند.

یکی از اعضای این گروه که هنر ها را با هم مرتبط میپندارد، میگوید که او میتواند سکسفون هم بنوازد و در محیط نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نقاشی هایش می نوازد.

اریل برنامه ریزی همچو نمایشگاه را کار ساده نمیداند و به کمک هنرش توانسته این نمایشگاه را به راه بیاندازد. وی به مالک این نمایشگاه در عوض کرایه، هنرش را هدیه میکند. مردم منطقه و مغازه های اطراف نمایشگاه، آریل جی کلاین را در برگزاری نمایشگاه نقاشی وی کمک میکنند.

آریل برعلاوه این نمایشگاه دیگری تحت عنوان "ده بانوی باریک اندام" راه اندازی نموده بود که مورد علاقه همه قرار گرفت.
XS
SM
MD
LG