لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشت مهاجرین به افغانستان تا پنجاه فیصد کاهش یافت


در مقایسه به برگشت مهاجرین به کشور، تعداد مهاجرت های اقتصادی افزایش یافته است.
از روز جهانی مهاجرت در افغانستان از سوی سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده تحت عنوان مهاجرت، انکشاف و اعتماد به آینده افغانستان در کابل در حالی تجلیل بعمل امد که پنج و نیم میلیون افغان هنوز هم در کشور های جهان مهاجرند.

سازمان بین المللی مهاجرت از طریق برنامه بازگشت متخصصین افغان که از سال دو هزار و یک اغاز گردیده است یک هزار و ششصد و شصت و سه تن از متخصصین افغان از سی و یک کشور جهان به افغانستان برگشته اند، که در ادارات دولتی و خصوصی افغانستان مصروف کار هستند.

بازگشت مهاجرین افغان تا پنجاه فیصد کاهش یافته است
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:28 0:00
بیش از نود فیصد مهاجرت های جدید نیز بنام مهاجرت های اقتصادی خوانده میشود که روی همان هدف صورت میگیرد.

وزارت امور مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت تحت عنوان مهاجرت ، انکشاف و اعتماد به آینده افغانستان از روز بین المللی مهاجرین در حالی تجلیل به عمل آوردند ، که پنج نیم میلیون افغان هنوز هم در کشور های دنیا مهاجر است.

جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان گفت :«گراف مهاجرت به خارج از وطن نسبت به عودت به مراتب بالاتر است ، اما امید است که در سال ۲۰۱۴ تعداد عودت کننده گان بیشتر گردد.»

دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای افغانستان به صدای امریکا گفت : در سال ۲۰۱۳ تنها ۳۸ هزار تن از مهاجرین افغان از پاکستان و ایران عودت نموده اند ، که به مقایسه سال های قبلی ۵۰ در صد کاهش را نشان میدهد.

نوعیت مهاجرت افغانها

سازمان بین المللی مهاجرت از طریق برنامه بازگشت متخصصین افغان که از سال ۲۰۰۱ آغاز گردیده است ۱۶۶۳ تن از« متخصصین افغان» از ۳۱ کشور جهان به افغانستان برگشته اند ، که در ادارات دولتی و خصوصی افغانستان مصروف کار هستند.

ریچارد دانزیگر رییس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان گفت: سرمایه گذری بالای اشخاص متجرب در شرایط فعلی افغانستان که به سوی انتقال کامل در حرکت است نهایت مهم است .

«تجلیل از روز مهاجرت تحت عنوان مهاجرت ، انکشاف و اعتماد به آینده افغانستان به دلیل مرحله گذار نهایت مهم است ، باید روی آینده افغانستان اعتماد نمایم .»

اما دفتر کمشنری عالی ملل متحد برای افغانستان در مورد بی جاشده گان داخلی گفت : تنها در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱۷ هزار تن به دلایل امنیتی و اقتصادی در داخل کشور بی جاگردیده اند.

وزیر امور مهاجرین افغانستان در مورد بی جاشده گان داخلی گفت ، در حالی حاضر بیش از ۶۰۰ هزار تن از بی جاشده گان داخلی در کشور وجود دارند ، که قبل از فرارسیدن زمستان برای ۲۶ هزار تن کمک های زمستانی فراهم گردیده است .

دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در سال دو هزار و سیزده فقط سی و هشت هزار تن از کشور های پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته اند که در مقایسه به سال گذشته پنجاه فیصد کاهش را نشان میدهد.
XS
SM
MD
LG