لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان مانع تطبیق واکسین پولیو در قندهار شدند


طالبان مسلح در دو ولسوالی- شورابک و ریگستان ولایت کندهار جلو تطبیق کمپاین پولیو یا فلج اطفال را گرفته و از دولت خواسته اند که ابتدا در این دو ولسوالی کلنیک های صحی اعمار و بعدآ به تطبیق کمپاین پولیو در این ولسوالی ها اقدام نماید.

گلا خان ایوب معافیت کتلوی وزارت صحت عامه میگوید که قرار بود در این دو ولسوالی ۵ هزار و ۶۳۰ طفل زیر سن ۵ سال واکسین شود ولی برای این شرط طالبان، وزارت صحت با آنان در گفتگو می کند.

طالبان مسلح گفته اند تا زمانی که در این دو ولسوالی کلنیک های صحی اساسی اعمار نشود، به واکسیناتوران پولیو اجازه ورود و تطبیق واکسین داده نمی شود.

آقای ایوب می گوید که در نظر داشتند که در این دو ولسوالی کلنیک صحی اعمار کنند اما به دلیل مخالفت های میان مردم اهالی این مناطق که هر یک خواهان اعمار کلنیک در مناطق خودشان بود، اعمار کلنیک به تعویق افتاد.

معاون معافیت کتلوی گفت برای حل این مشکل هیتی به قندهار رفته و در نظر دارند که به عوض اعمار یک کلنیک اساسی، 4 مرکز ساده صحی در نقاط مختلف این دولسوالی ساخته شود تا از طریق این مراکز برای مردم خدمات صحی و واکسین نیز صورت گیرد.

به گفته آقای ایوب گفتگو در مورد این موضوع با طالبان به میانجیگیری بزرگان قومی آن ولسوالی ها جریان دارد.

وی گفت که در این گفتگوها ساکنان این ولسوالی ها نیز سهیم اند تا خود شان در مورد تصمیم بیگیرند.

آقای ایوب افزود که ساکنان این ولسوالی های نیز باید در مورد این فیصله توافق نظر داشته باشند. وی افزود در صورتیکه طالبان به ایجاد چهار مرکز ساده صحی توافق نکنند، پس مردم مجبور اند برای ایجاد یک کلنیک صحی اساسی در یک منطقه به توافق برسند.

ولسوالی شورابک و ریگستان از جمله ولسوالی های است که طالبان در انجا نفوذ دارند. اما ایا این کلنیک را طالبان برای تداوی مجروحین افراد شان که در جریان جنگ آسیب می بینند، درخواست کرده اند؟ آقای ایوب در این مورد می گوید:

به طور دقیق گفته نمی توانیم. ممکن است که برای نیازمندی خود شان نیز این درخواست را کرده باشند. زیرا آنها نیز به خدمات صحی نیاز دارند. آنها نیاز دارند تا مجروحین شان را در این کلنیک های تداوی کنند.

معاون معافیت کتلوی وزارت صحت میگوید که این نخستین بار است که طالبان در ولسوالی های شورابک وریگستان مانع واکسین اطفال می شوند.

قرار بود در دوره قبلی واکسین پولیو که یک هفته قبل آغاز شده بود 3 هزار ۶۵۰ طفل در ولسوالی ریگستان و یکهزار ۹۸۰ طفل در ولسوالی شورابک واکسین پولیو می شدند اما به دلیل مخالفت افراد طالب از واکسین باز ماندند.

در این حال داکتر نظر محمد آمر معافیت کتلوی در حوزه جنوب می گوید که گفتگو ها میان دو طرف جریان دارد و احتمال دارد تا هفته آینده این مشکلات حل شود.

این در حالیست که طالبان قبلآ نیز در دو ولسوالی ولایت قندز مانع کمپاین واکسین پولیو شده بودند.

XS
SM
MD
LG