لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق - طالبان عمیقاً منقسم شده اند


در میان صفوف و سران طالبان نظریه ای وجود دارد که گویا گروه شان بی رهبر شده است

یک مطالعۀ جدید از سوی انستیتیوت خدمات متحدۀ شاهی بریتانیا نشان میدهد که طالبان در میان خود عمیقاً منقسم شده اند.

پروفیسور تیو فیرل، یکی از تهیه کنندگان این گزارش می گوید که بر اساس این مطالعه، رهبر جدید طالبان، هبت الله آخندزاده، به طور گسترده به مثابۀ رهبر ضعیف و عامل تفرقه دیده می شود.

این مطالعۀ تازه بر اساس مصاحبه با ده ها تن از افراد طالبان صورت گرفته است.

آقای فیرل می گوید "بسیاری از کسانی که با ما مصاحبه کردند، هبت الله آخندزاده را یک رهبر سمبولیک خواندند. قدرت حقیقی میان طالبان، در دستان دیگریست. پس از اینرو، در میان صفوف و سران طالبان نظریه ای وجود دارد که گویا گروه شان بی رهبر شده است."

پروفیسور تیو فیرل می گوید، باوجود آن که بخش اعظم طالبان متعهد به ادامۀ جنگ اند، اما هستند کسانی (طالبان) که خواستار کاهش خشونت می باشند. به گفتۀ آقای فیرل، میتوان که از همین نفاق داخلی آن گروه، برای تامین صلح در افغانستان بهره برد.

مذاکرات غیر رسمی صلح میان حکومت و رهبری طالبان صورت گرفته، اما رهبران ارشد طالبان خواسته اند که قبل از آغاز مذاکرات رسمی، ١٣٠٠٠ قوای خارجی باید افغانستان را ترک گویند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماۀ دسمبر گذشته طی یک نشست منطقوی، در رابطه با نارامی های افغانستان، پاکستان را مقصر خواند و گفته بود "بعضی ها هنوز هم برای حمایت و یا پذیرش این شبکه ها، به آنان پناهگاه میسر میسازند. طوری که ملا کاکازاده، یکی از چهره های کلیدی طالبان اخیراً گفت: اگر طالبان در پاکستان پناهگاهی نمی داشتند، یک ماه نیز تاب نمی آوردند."

پروفیسور فیرل می گوید که در مذاکرات با طالبان، باید رهبری شان از نظر انداخته شده و در عوض، زمینۀ ملاقات رهبران ناراضی آنان فراهم گردد تا بر هدف مشترکی برای پایان دادن جنگ توافق کنند.

XS
SM
MD
LG