لینک های دسترسی

Breaking News

هفتمین واقعۀ مثبت پولیو در کندهار


پولیو تداوی ندارد و تنها راه وقایۀ این بیماری انداختن دو قطره واکسین در دهان کودکان زیر سن پنج سال است
پولیو تداوی ندارد و تنها راه وقایۀ این بیماری انداختن دو قطره واکسین در دهان کودکان زیر سن پنج سال است

مسوولین پروگرام محو پولیو درافغانستان از شناسایی یک واقعه یی مثبت پولیو در کندهار خبردادند.

میرویس بخشی مسوول بخش عملیاتی کمپاین های واکسین پولیو به صدای امریکا گفت که یک طفل پسر که حدود ۱۴ ماه سن دارد به ویروس پولیو مصاب شده و تیم حوزوی هدایت داده شده که بالای این کیس تحقیق بکند."

آقای بخشی افزود که هنوز مشخص نیست که این طفل تمام دوزهای واکسین را گرفته و یا برخی را تطبیق نکرده است.

اما داکتر عبدالشکور نصرت، رییس معافیت کتله یی حوزه جنوبی، بر بنیاد معلومات خانوادۀ آن کودک، گفته است که طفل شان ۹ دوز واکسین پولیو را گرفته است.

آقای میرویس بخشی افزایش واقعات پولیو را در این اواخر نگران کننده خوانده گفت"این یکی از نگرانی های کلان وزارت صحت عامه است اینکه کیس چهاردهم مشخص شد همه نگرانیم."

مسوول بخش عملیاتی کمپاین پولیو تاکید می کند که افزایش این ارقام به خانواده ها ارتباط مستقیم دارد چرا که به گفتۀ وی "بدون شک بعضی از خانواده ها وجود دارند که ممانعت می کنند و همراه تیم واکسین همکاری نمی کنند و ما امیدوارهستیم که مردم افغانستان با ما همکاری کنند تا بتوانیم مرض پولیو را که خیلی یک مرض خطرناک و ساری است از افغانستان محو کنیم."

سید کمال شاه، سخنگوی دفتر ادارۀ حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، از خانواده ها خواست که اطفال شان را واکسین کنند.

آقای کمال شاه تاکید ورزید که درهر دور کمپاین "باید اطفال زیر سن پنج سال واکسین شوند به خاطری که درمحیط ویروس وجود دارد وممکن سبب خطر به سایر اطفال نیز گردد."

این هفتمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال جاری در کندهار می‌باشد که به سبب مشکلات امنیتی و یا هم مخالفت والدین مصاب به ویروس پولیو شده اند.

با این مورد، شمار مجموعی واقعات پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به ۱۴ واقعه رسید و بیش از ۷۵ درصد تمام واقعات پولیو در سطح جهان، امسال به نام افغانستان رقم خورد.

در اواخر ماه جاری میلادی کمپاین واکسین پولیو در افغانستان آغاز می‌گردد و مسوولین پروگرام محو پولیو از والدین می‌خواهند تا برای جلوگیری از مصاب شدن اطفال شان به فلج، آنان را واکسین کنند.

XS
SM
MD
LG