لینک های دسترسی

Breaking News

روز جهانی معلم؛ طالبان بر حمایت از آموزگاران و معارف تاکید کردند


همزمان با محروم‌ماندن ده‌ها هزار دختر بالاتر از صنف ششم، حکومت طالبان می‌گوید که به حمایت از آموزگاران و گسترش روند آموزش در سراسر افغانستان متعهد است.

عبدالسلام حنفی، معاون رییس‌الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه پنجم اکتوبر (۱۳ میزان) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی معلم بر گسترش معارف در تمام نقاط افغانستان تاکید کرد.

آقای حنفی گفت که حکومت طالبان با توجه به این نیاز استخدام ۲۰هزار آموزگار را در چوکات وزارت معارف در نظر گرفته است. او گفت: "در هر جاییکه نیاز باشد ما باید در آنجا مکاتب، مدارس، دارالحفاظ‌ها، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و پوهنتون‌ها را ایجاد کنیم."

حکومت طالبان در حالی از تعهد به آموزش سخن می‌زند که طی بیشتر از یک سال گذشته تمامی مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران و انستیتیوت‌های وابسته به وزارت معارف به روی دختران مسدود است.

با وجود تاکیدهای ملی و بین‌المللی هنوز حکومت این گروه هیچ اقدام عملی را برای بازگشایی این مراکز آموزشی به روی دختران بر نداشته اند، هرچند که وعدۀ بازگشایی داده اند. اما در روز جهانی معلم، مقامات حکومت طالبان هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دورۀ متوسطه و لیسۀ دختران نکردند.

همچنان اولویت‌دهی به حل مشکلات آموزگاران از دیگر موردی بود که آقای حنفی در این نشست به آن اشاره کرد.

اما برخی آموزگاران می‌گویند که با وجود تعهدات حکومت طالبان به حمایت از آموزش و آموزگاران، هنوز هم به مشکلات اقتصادی آنان توجه نشده است.

کمال‌الدین سپاند، یکی از آموزگاران در قندهار به صدای امریکا گفت که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، معاش آموزگارانی که لیسانس دارند، یک هزار افغانی کاهش یافته است. او با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی آموزگاران، این تصمیم را ناعادلانه خواند.

آقای سپاند گفت که آموزگاران، قشر فقیر جامعه اند و معاشی که دریافت می‌کنند به دلیل بلندبودن بهای مواد خوراکی طی دوهفته آن را مصرف می‌کنند.

او گفت: "اگر کرایه خانه، مریضی و سایر مناسبات اجتماعی را اضافه کنیم، هر ماه معلم دو برابر معاش خود را مصرف می‌کند."

از سویی هم، فضل‌احمد فضل، رییس اتحادیه آموزگاران افغانستان به صدای امریکا گفت که در جریان چهار ماه نخست تسلط طالبان بر افغانستان، آموزگاران از نبود معاش شاکی بودند، اما اکنون این مشکل حل شده است.

به گفتۀ آقای فضل، تصمیم حکومت طالبان مبنی بر استخدام ۲۰هزار آموزگار می‌تواند که فشار کار را از دوش سایر آموزگاران کاهش دهد.

بر اساس آمار وزارت معارف حکومت طالبان، در حال حاضر در سراسر افغانستان ۲۴۷هزار و ۵۵ آموزگار در مکاتب دولتی تدریس می‌کنند. همچنان آمار این وزارت نشان می‌دهد که در سراسر افغانستان، بیش از ده‌میلیون و ۳۲۹هزار دانش‌آموز به شمول دختران دورۀ ابتدایی مصرف تعلیم اند.

XS
SM
MD
LG