لینک های دسترسی

برآورد خسارات وارده از طوفان بحرئ کترينا


شرکتهاي بيمه آمادگي ميگيرند تا براورد نمايند که توفان بحري کترينا به ايالات جنوبي امريکا به چه اندازه خساره وارد نموده است.

قبل برانکه توفان به اين ايالت اصابت نمايد بعضي تحليلگران خسارۀ وارده را در حدود ۳۰ مليارد دالر پيشبيني نموده بودند. اما امروز بعضي متخصصين خسارات وارده را بين ۹ تا ۲۶ مليارد دالر تخمين مينمايند.

بعضي ازين شرکت ها ميگويند قبل برانکه مؤظفين به محل واقعه رفته و خسارات را با چشم ديده و تخمين خسارات را ارزيابي ننمايند نميتوان مقدار واقعي خسارات را فهميد.

توفان بحري اندريو که در سال ۱۹۹۲ واقع شد با وارد نمودن ۲۱ مليارد دالر خساره در تاريخ امريکا پر صدمه ترين توفانهاي بحري تا حال شناخته شده است.

XS
SM
MD
LG