لینک های دسترسی

Breaking News

معاش ده‌ها هزار پولیس افغان پرداخت نشده است


مقامات حکومت افغانستان گفته اند که معاشات حدود ۳۰ هزار پولیس آن کشور از چندین ماه به سو پرداخته نشده است.

روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش داده است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده که معاشات نیرو های امنیتی را پرداخت می کند، از ترس اینکه مبادا معاشات پولیس به دست "رهبران مفسد حکومت افغانستان" برسد، پرداخت معاش ده‌ها هزار پولیس را متوقف کرده است.

ائتلاف به رهبری ایالات متحده با فراهم آوری سالانه حدود چهار میلیارد دالر، بخش اعظم مصارف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را تهیه می کند.

به نوشتۀ این روزنامه، این اقدام ائتلاف بین المللی در افغانستان به مثابۀ یک نوع تنبیه در برابر رهبری نیرو های امنیتی افغانستان است که در برابر اعمال شان حسابده نیستند و معاش "سربازان خیالی" را به دست می‌آورند.

مقامات ائتلاف ناتو ابراز امیدواری کرده اند که چنین اقدام رهبری نیرو های امنیتی را شوکه خواهد کرد و این اقدام آنان را وادار خواهد کرد تا به زودی فهرست همه افسران پولیس را در سراسر آن کشور، تهیه و هویت هر پولیس را توسط سیستم بیومتریک تایید کنند.

اما تصمیم ائتلاف بین المللی مبنی بر تاخیر معاشات، در عمل بیشتر افسران پولیس را متاثر کرده است که نیاز فوری به معاشات شان دارند.

به نوشتۀ نیویارک تایمز، اکثر افسران پولیس مربوط به طبقۀ فقیر از سراسر افغانستان اند که صرف به خاطر معاش ماهوار معادل ۲۰۰ دالر امریکایی، زندگی شان را با خطر مواجه می کنند.

در این گزارش ذکر شده است که سال گذشته، حد اوسط روزانه ۲۸ افسر پولیس و سربازان اردوی افغان در آن کشور، کشته می شدند.

شماری از افسران پولیس افغان در مناطق دور افتاده از موجودیت فساد اداری در میان مقامات ارشد آن کشور، ابراز ناامیدی کرده و گفته اند که فقط موجودیت فساد اداری سبب شده تا معاشات آنان به تاخیر انداخته شود.

اما شماری از مقام‌های پولیس افغان در ساحات نا امن و جنگ زده به نیویارک تایمز گفته اند که کارمندان بیومتریک قادر نیستند که به آن ساحات درگیر جنگ بروند.

یا هم در شماری موارد که کارمندان بیومتریک به ولسوالی ها رفته بودند، بر اساس گزارش نیویارک تایمز، به دلیل اینکه سربازان به خط مقدم جنگ اعزام شده بودند، از روند ثبت بیومتریک باز مانده و معاش شان پرداخته نشده است.

مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز در گذشته از موجودیت پولیس خیالی در صفوف قوای مسلح افغانستان گزارش داده بود.

سال گذشته نیز قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحد معاش ده ها هزار سرباز اردوی افغانستان را متوقف کرد، اقدامی که سبب شد جنرالان نظامی روند ثبت نام و بیومتریک سربازان را تسریع کنند و تا اندازۀ اصلاحات به وجود آمد.

XS
SM
MD
LG