لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر طالبان کشته شده در حصارک خارجی بودند - جنرال اردو


پنجاه و هفت طالب مسلح در عمليات قواى مشترک افغان در ولسوالى حصارک ننگرهار در عملیات پنج روزه کشته شد. یک قوماندان اردو گفت که اکثر کشته شدگان طالبان خارجى و افراد استخباراتی پاکستان اند.

عمليات قواى مشترک امنیتی افغان که به روز جمعه در ولسوالى حصارک ننگرهار آغاز شده بود، ديشب به پايان رسيد.

درهمین حال، پس از به سرانجام رسیدن عمليات، صدها تن از باشندگان محل در برابر طالبان مسلح دست به قیام مسلحانه زده اند.

جنرال دادان لونگ، قوماندان لواى پياده دوم اردوى ملى در ننگرهار امروز چهارشنبه طى يک کنفرانس مطبوعاتى با مقامات پوليس، بيان داشت که طى عمليات شان در حصارک همه ٥٧ طالب مسلح کشته شده، چهارتن ديگر زخم برداشته و يک تن را بازداشت نموده اند.

این قوماندان اردو گفت که اکثر کشته شدگان طالبان خارجى اند و آنان را افراد استخبارات پاکستان عنوان کرد.

جنرال لونگ می گويد طى عمليات به قواى مشترک افغان هيچ گونه خسارات وارد نگرديده است. او گفت که اجساد کشته شدگان در ميدان نبرد باقى مانده بود و پس از انجام عمليات آنها را به سران قومى تحويل نمودند.

جنرال لونگ "به دشمن ضربه خيلى قوى وارد گرديده، اين افراد اى اس اى دراين ساحه به تعداد ٥٧ نفر کشته شد، چهار تن شان زخمى است و يکتن هم دستگير گرديده است.

ریشه کنی مشکلات

همچنین، جنرال فضل احمد شيرزاد، قوماندان امنيه ننگرهار طى اين کنفرانس گفت که مشکلات چندساله امنيتى را که در ولسوالى حصارک وجود داشت ريشه کن نمودند.

شیرزاد گفت که در نتيجه عمليات ٢٥مرکز انتخاباتى نيز تامين امنيت گرديد و پوسته هاى پوليس نظم عامه وملى را جابجا نمودند.

قوماندان امنيه اين عمليات را براى تامين امنيت شاهراى عمومى کابل - جلال آباد، ولسوالی هاى سروبى کابل و اذره لوگر و همچنان براى تامين امنيت شهر جلال آباد خيلى مهم خواند.

جنرال فضل احمد شیرزاد گفت "ما همين اکنون در حصارک بيش از سى قريه را از وجود طالبان مسلح پاک کارى نموديم، در آنجا عمليات کرديم و اين سى قريه در اطراف ولسوالى حصارک به کمک خيزش کنندگان پاک کارى شد، هنگام عمليات ما خود مردم در برابر مخالفان مسلح دولت خيستند (قیام کردند) و اردوى ملى وپ وليس ملى آنان را حمايت می کنند."

جنرال شيرزاد می گويد در هشت قريه که قبلاً طالبان مسلح در آنجا خيلى مسلط بودند خود باشنده گان ان براى تامين امنيت شان خسته اند و آنان از قريه خود نگهدارى و محافظت می کنند.

مقامات می گويند در حدود چهارصد تن از باشندگان مناطق مختلف حصارک در برابر طالبان مسلح دست به قیام مسلحانه زده است.

منسوبين اردوى ملى می گويند که از قیام کنندگان حمايت می کنند. قیام کنندگان نيز می گويند به علت برخورد نادرست و اذيت و آزار مردم توسط مخالفان مسلح دولت، مجبور به قیام مسلحانه شده اند.

طالبان مسلح هنوز در مورد این حادهث واکنشی به رسانه ها نشان نداده اند. پس از کشته شدن بيست و يک سرباز اردوى ملى توسط طالبان مسلح در ولايت کنر، اين نخستين عمليات بزرگ قواى مشترک افغان در زون شرق است که تلفات سنگینى را به طالبان مسلح در پى دارد.
XS
SM
MD
LG