لینک های دسترسی

اتهام راهزنی بر پولیس شاهراه در افغانستان


مسؤولین دها شرکت ترانسپورتی و شماری از رانندگان موترهای مسافربری از افزایش موارد راهزنی و جرایم در شاهراه کابل-کندهار-هرات اظهار نگرانی کرده صبح روز پنجشنبه کارشان را به رسم اعتراض، متوقف کردند.

حاجی احمدالله، معاون شرکت ترانسپورتی احمد شاه ابدالی که به نماینده گی از سایرین صحبت میکرد گفت ۴۴ شرکت ترانسپورتی در این اعتصاب کاری سهم گرفته اند و تا زمانی که مشکلات امنیتی آنها رفع نشود، به اعتصاب ادامه خواهند داد.

آقای احمدالله گفت "اکنون گپ به جایی رسیده است که حتی زنان را نیز آزار و اذیت میکنن. این کار برای ما به هیچ صورت قابل قبول نیست."

مسؤولین این شرکت های ترانسپورتی گفتند در یک ماه گذشته، دها حمله بر راننده ها و مسافرین در این شاهراه رخ داده است که در آن شماری از راننده ها کشته و زخمی شدند.

آقای احمدی از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خواست که شخصاً این موضوع را پی گیری نموده برای حل آن اقدام ورزد.

اتهامات بر پولیس

نمایندگان شرکت های ترانسپورتی از عدم کارکرد پولیس شاهراها شکایت کرده در بعضی موارد پولیس را به دست داشتن در جرایم، متهم نمودند.

حاجی احمدالله که به روز پنچشنبه در کابل به نمایندگی از دیگر شرکت های ترانسپورتی با خبرنگاران صحبت می کرد گفت "دو صد الی سیصد متر نزدیک به پوسته پولیس، دزدی رخ می دهد. در این پوسته ها کی است؟ شک ما این است که برادران پولیس ما دراین مسأله صد در صد دست دارند."

در این حال مقام ها در وزارت داخله افغانستان می گویند برای بررسی مشکلات امنیتی در شاهراه کابل-کندهار-هرات هئیتی مؤظف شده است.

محمد نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله به صدای امریکا گفت "صحبت با شماری از این مسوولین شده و آنها تعهد کردند که به کارشان باز می گردند. نگرانی های که ابراز شده در آن سطح نیست، یک تعدادش مبالغه آمیز است. کوشش ما این است که انچه را که در سطح پایین هم است برطرف کنیم."

آقای دانش گفت چهل منسوب پولیس شاهراه در این اوآخر به دلیل کم کاری از وظایف شان، سبک دوش شدند.

مقام های افغان همچنان می گویند در بعضی موارد شورشیان طالب و گروهای تبهکار با استفاده از یونیفورم پولیس، راهزنی می کنند.
XS
SM
MD
LG