لینک های دسترسی

Breaking News

کارزار 'روایت زنانه'؛ خواست زنان افغان از مذاکرات صلح چیست؟


عکس: آرشیف

در آستانه آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، شماری از زنان افغان کارزاری را تحت نام "روایت زنانه" در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده اند.

آنان در این کمپاین روی حقوق اساسی و خواست‌های زنان صحبت می‌کنند.

عطیه مهربان، عضو این کمپاین روز سه شنبه ۱۸ اگست (۲۸ اسد) به صدای امریکا گفت که هدف از راه‌اندازی این کارزار، توجه به حقوق و دست‌آوردهای زنان در جریان مذاکرات صلح است.

خانم مهربان افزود: "این کاراز، به خاطر مذاکرات صلح و به هدر نرفتن دست‌آوردهای زنان افغانستان و به معامله نگرفتن حقوق زنان افغانستان است."

به گفتۀ وی، زنان افغانستان از محلات دور دست، "روایت‌ها و داستان‌های شان" را می‌فرستند و در این کمپاین شرکت می‌کنند.

زنان افغان زیر چتر این کارزار، هفته گذشته برای حق آموزش زنان دادخواهی کرده و در هفته جاری برای حق کار زنان دادخواهی می‌کنند.

خانم مهربان افزود که در هفته‌های آینده برای حق دسترسی زنان به عدالت، دسترسی به خدمات صحی، حق فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و برخی حقوق بنیادی آنان دادخواهی خواهد شد.

او همچنان گفت: "ممکن دیدگاه‌ها و روایت زنان در مورد بعضی مسایل دیگر متفاوت باشد، اما در مورد حقوق اساسی شان، تمام زنان افغانستان یک‌سان فکر می‌کنند و هیچ زنی حاضر نیست که حقوق اساسی و انسانی‌ش سلب شود."

گیسو یاری، کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که به این کمپاین پیوسته به صدای امریکا گفت که درد زنان در روستاها و شهرهای افغانستان مشترک است و آنان حاضر نیستند که حقوق اساسی شان نادیده گرفته شود.

خانم یاری افزود: "من فکر می‌کنم که این کمپاین می‌تواند تاثیرگذاری مستقیم روی تصمیم‌گیری در پروسه صلح داشته باشد."

به گفته خانم یاری، هدف این کارزار این است که طرف‌های دخیل در روند صلح به شمول حکومت افغانستان، طالبان و جامعه جهانی، دستاورد زنان افغانستان را در روند صلح نادیده نگیرند و بدون حضور آنان، سرنوشت شان را تعیین نکنند.

این کارزار در حالی برگزار شده است که قرار بود در هفته جاری گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود.

XS
SM
MD
LG