لینک های دسترسی

Breaking News

نامۀ زنان افغان به طالبان: حقوق مان قربانی منافع سیاسی نشود


شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان افغان در نامۀ سرگشاده به طالبان تاکید کرده اند که اجازه نمی‌دهند توانایی، استعداد، حقوق و عزت دختران و پسران افغان بار دیگر قربانی منافع و وضعیت سیاسی شود.

این نهادها روز پنجشنبه با نشر این نامۀ سرگشاده گفته اند که منحیث قربانیان اصلی جنگ، از دو سال به این طرف روند گفتگوهای صلح را تعقیب می‌کنند و خواهان ختم خشونت در افغانستان استند.

این زنان تاکید کرده اند: "ما مانند اکثریت زنان و مردان افغان، نگران هستیم که اگر دستاوردهای اساسی دو دهه گذشته را حفظ نکنیم، قیمت صلح خیلی سنگین تمام خواهد شد".

نهادهای مدافع حقوق زنان در این نامه گفته اند که با مقامات حکومت افغانستان در مورد چالش‌ها و نیازهای موجود در این کشور بحث کرده اند و آماده مذاکره با رهبران طالبان نیز استند؛ چون به باور آنها گفتگو با سایر جوانب درگیر نیز اهمیت دارد.

همچنان در این نامه تمایل طالبان برای آغاز مذاکرات امیدبخش خوانده شده؛ اما اظهارات و رفتار ضد و نقیض طالبان در مورد احترام به زنان و حقوق آنها پرسش برانگیز گفته شده است.

در این نامه خطاب به طالبان آمده است: "شما در بیانیه‌های تان ذکر کرده اید که به حقوق زن احترام می‌گذارید و به دختران و زنان اجازه تعلیم و کار را می دهید اما همواره با آن اضافه کرده اید که این حقوق فقط در چوکات شریعت اسلامی و دستورهای افغانی صورت خواهد گرفت. در عین وقت، از تشریح شریعت اسلامی و دستورهای افغانی خودداری کرده اید".

نهادهای مدافع حقوق زنان، آنچه را تضاد در گفتار و عمل طالبان بیان کرده، مایۀ تشویش زنان و دختران افغان خوانده و گفته است که این تضادها بیانگر عدم تغییر باورهای طالبان در مورد حقوق زنان است.

این نامۀ سرگشادۀ طالبان در آستانۀ آغاز احتمالی گفتگوهای مستقیم میان هیات مذاکراتی حکومت و نمایندگان طالبان منتشر می‌شود. قرار است که نخستین دور این گفتگوها طی روزهای آینده در قطر انجام شود.

حکومت افغانستان گفته است که تمام آمادگی‌ها برای گفتگوی رو در رو با طالبان گرفته شده است. طالبان نیز تاکید کرده اند که پس از رهایی ۴۰۰ زندانی این گروه گفتگو با جانب حکومت افغانستان را آغاز خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG