لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش افغانستان برای پرواز به میدان های هوایی اروپا


خطوط هوایی افغانستان هنوز هم درج فهرست سیاه هوانوردی اتحادیۀ اروپایی است

مسوولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گویند که تلاشها برای خارج شدن افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپایی و به وجود آوردن یک سیستم معیاری خدمات هوانوردی ادامه دارد.

اتحادیه اروپایی که در سال ۲۰۱۰ میلادی شرکت های هوایی افغانستان را به دلیل نداشتن قوانین و مقررات مصوونیت پروازها، نبود سیستم نظارتی از شرکتهای هوایی و توزیع جوازنامه های غیر قانونی شامل فهرست سیاه کرده و هشت پیش شرط را برای خارج ساختن افغانستان از فهرست سیاه آن اتحادیه پیشنهاد کرده است.

قاسم وفایی زاده، معین پالیسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی به صدای امریکا گفت که از جمله هشت پیش شرط اتحادیۀ اروپایی، پنج مورد آن عملی شده است و سه مورد دیگر در حال اجرا است.

او ابراز امیدواری کرد که تا یک سال آینده حکومت افغانستان بتواند با اجرایی ساختن بقیه پیش شرط های اتحادیۀ اروپایی، یک سیستم خدمات معیاری هوانوردی را در افغانستان به وجود بیاورد.

آقای وفایی زاده،گفت که وزارت ترانسپورت افغانستان در تلاش است که هم از فهرست سیاه هوانوردی اتحادیۀ اروپایی حذف شود و هم شرکت های هوایی افغان بتوانند به تمام کشور ها پرواز داشته باشند.

ساختن قانون هوانوردی افغانستان، تدوین مقررات و طرزالعمل های هوانوردی، ثبت و راجستریشن طیاره ها و شرکت ها، مصونیت و امنیت شرکتها و تمام مقررات هوانوردی، ایجاد یک اداره مستقل هوانوردی و آموزش پرسونل تخنیکی از مواردی است که به گفتۀ مقام های افغان تا کنون عملی شده است.

با اینحال معین پالیسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که در بخش هوانوردی سرمایه گذاری زیادی صورت نگرفته و ایجاد یک سیستمی که بتواند تمام نیازمندی های مردم افغانستان را در بخش هوانوردی رفع نماید به سرمایه بیشتر نیاز دارد و زمانگیر است.

آقای وفایی زاده تایید کرد که اکثر شرکت های هوایی افغانستان توانایی خریدن طیاره های جدید را ندارد و کهنه بودن طیاره ها در بسا موارد مشکلات را به وجود آورده است. او گفت که با شرکت ها صحبت شده است تا در قسمت نوسازی طیاره های شان اقدام کنند.

به گفته معین وزارت ترانسپورت وهوانوردی در حال حاضر از لحاظ مصونیت پرواز نگرانی وجود ندارد زیرا تمام طیاره هایی که جواز پرواز داند، از سوی ریاست مصونیت پروازها و بورد مصونیت هوانوردی بررسی شده و چک سالانۀ آنها در زمان مشخص در بیرون از افغانستان صورت می گیرد. او تاکید کرد که بدون گواهینامه به آنها جواز پرواز داده نمی شود.

در حال حاضر پنج شرکت داخلی - آریانا، افغان جیت،کام ایر، افق شرق و صافی در افغانستان فعالیت دارند و این شرکتها به داخل و خارج کشور پرواز هایی دارند.

XS
SM
MD
LG