لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم بر تسریع کار پروژۀ چابهار؛ مژده ای برای افغانستان


حسن روحانی رئیس جمهور ایران با سوشما سواراج وزیر خارجۀ هند در تهران

مقامات هندی خبر داده اند که تهران و دهلی جدید روی تسریع بخشیدن کار پروژۀ بندر چابهار توافق کرده اند.

ویکاش سواروپ سخنگوی وزارت خارجۀ هند به روز یکشنبه گفت: «هر دو جانب توافق کردند که قرارداد تجارتی چابهار و شرطنامه ها برای تمدید حساب اعتبار به ارزش یکصد و پنجاه میلیون دالر، باید در آیندۀ بسیار نزدیک امضأ گردد.»

این موافقه در جریان مذاکرات میان سوشما سواراج وزیر خارجۀ هند و محمد جواد ظریف وزیر خارجۀ ایران در شهر تهران صورت گرفت. در این دیدار، به گفتۀ سخنگوی وزارت خارجۀ هند، مشارکت اقتصادی دو کشور و پیشرفت های حاصله در پروژۀ چابهار بحث صورت گرفت.

بندر چابهار در جنوبشرق ایران موقعیت داشته و با تکمیل پروژۀ این بندر تجارتی، هند قادر خواهد شد که بدون نیازمندی به راه پاکستان، خط تجارتی اش را با افغانستان تقویت بخشد. افغانستان کشور محاط به خشکه بوده و برای تأمین راه تجارت با هند، اکنون محتاج پاکستان می باشد.

پروژۀ بندر چابهار این احتیاج افغانستان را مرفوع خواهد ساخت و توافق هند و ایران بر تسریع بخشیدن کار این پروژه نیز مژدۀ نیکی برای افغانستان شمرده میشود.

سرمایه گذاری هند در چابهار

بر اساس موافقتنامه ای که سال گذشته میان مقامات هندی و ایرانی به امضأ رسید، در نخستین مرحلۀ توسعۀ بندر چابهار، هند دو لنگرگاه را در آن بندر تجهیز و مدیریت خواهد کرد و از طریق شرکای قرضه دهندۀ خارجی اش، حساب اعتبار به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر را برای پیشرفت کار این پروژه مهیا خواهد ساخت. انتظار میرود که در مدت ۱۸ ماه پس از عقد قرارداد نهایی، کاروبار تجارت از طریق این دو لنگرگاه عملاً آغاز یابد.

هند جمعاً حدود ۸۵ میلیون دالر در لنگرگاه های یاد شدۀ بندر چابهار سرمایه گذاری خواهد کرد و بعد در بدل پرداخت تقریباً ۲۳ میلیون دالر هر سال از عواید آن، به مدت ده سال آنها را در اجاره خواهد داشت و پس از ده سال، دو لنگرگاه به ایران تعلق خواهد یافت.

بر اساس گزارش بزنس ستاندارد، نشریۀ پیشتاز تجارتی در هند، ارزش تجارت دوجانبه میان افغانستان و هند در ۱۵-۲۰۱۴ به بیش از ۶۸۴ میلیون دالر میرسید و این میزان در سالهای اخیر، همیشه رو به افزایش بوده است.

افغانستان یک کشور مصرفی بوده و برای هند بازار خوبی محسوب میگردد. از سویی هم، افغانستان برخی از مواد خام و میوۀ خود را به هند صادر میکند.

XS
SM
MD
LG