لینک های دسترسی

پتنگ: تشدید حملات طالبان برای امتیاز طلبی است


غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ افغانستان
وزیر امور داخلۀ افغانستان می گوید که برچیده شدن پرچم گروه طالبان از فراز دفتر قطر، یکی از دستآورد ها مهم ده ساله در افغانستان به شمار می رود و این موضوع ضربۀ شدیدی را بر آن گروه وارد کرده است.

غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخله افغانستان هنگام صحبت در یک نشست خبری در کابل گفت که در بیش از ده سال گذشته طالبان همواره برای داشتن پرچم و حکومت اصرار داشتند، اما بیرق شانرا در یک شب از فراز دفتر قطر پایان کردند.

به گفتۀ آقای پتنگ دستآورد های ده سالۀ طالبان در یک روز از بین رفت و افتخاری نصیب مردم و نیرو های امنیتی افغانستان شد. او اضافه می کند که این امر سبب شد که طالبان حملات خود را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دهند.

وزیر داخلۀ افغانستان می گوید که طالبان به دستور و اشاره کسانی دیگر در گفتگو های صلح عمل می کنند و این کار آنان به مردم و حکومت افغانستان آشکار شده است.

آقای پتنگ گفت که در آستانه ماه مبارک رمضان و همگام با ازدیاد حملات طالبان، تلفات غیرنظامیان و پولیس افغان نیز افزایش یافته است. او گفت که افزایش حملات گروه طالبان برای امتیاز طلبی در گفتگو های صلح است.

جنگ روانی

مجتبی پتنگ می گوید که مخالفان از حدود دوماه به این طرف جنگ روانی را درپیش گرفته و می کوشند نگرانی هایی را برای مردم افغانستان ایجاد کنند. اما به گفتۀ آقای پتنگ نیرو های امنیتی افغان اکنون از ظرفیت بسیار بالا برخوردار بوده و قادر به خنثا کردن دسیسه های مخالفان استند.

وزیر داخلۀ افغانستان همچنان افزود که در این اواخر فعالیت های استخباراتی نیروهای امنیتی افغان به گونۀ چشمگیری افزایش یافته که در نتیجۀ آن از جرایم و حوادث خطرناک سازمان یافته جلوگیری شده است.

آقای پتنگ می گوید که در نتیجه این انکشافات در یک ماه گذشته از ۲۰ تا ۳۰ حمله خطرناک انتحاری هم در مرکز و هم در ولایات جلوگیری شده است و شماری از افراد نیز در ارتباط به این قضایا گرفتار شده اند.

غلام مجتبی پتنگ می گوید که هیچ تهدیدی وجود ندارد که بتواند سد راه برگزاری انتخابات در افغانستان شود.

وزیر داخلۀ افغانستان از آمادگی های امنیتی برای برگزاری انتخابات اطمینان داده گفت که از هشت ماه به این طرف کار مشترک بر یک پلان ستراتیژیک انتخابات میان وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی جریان دارد که اکنون مراحل نهایی خود را می پیماید.
XS
SM
MD
LG