لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال احمدزی: پولیس محلی بچه بازی نمی کند


پولیس محلی افغان بیشتر در ساحاتی مستقر است که در آن طالبان بیشتر فعال اند.

رئیس پولیس محلی افغانستان می گوید که اگر ادعای بچه بازی بر هر قوماندان محلی ثابت شود، او را از وظیفه اخراج می کند.

رئیس پولیس محلی افغانستان می گوید که اگر ادعای بچه بازی بر هر قوماندان محلی ثابت شود، او را از وظیفه اخراج خواهد کرد.

رئیس پولیس محلی افغانستان گزارشهایی را رد کرد که گویا قوماندانان پولیس محلی در برخی قمست های افغانستان بچه بازی کرده و به زور بر کودکان تجاوز جنسی می کنند.

علی شاه احمدزی در واکنش به گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز به صدای امریکا گفت که اگر چنین ادعایی بر هر قوماندان پولیس محلی ثابت شود، او را از وظیفه برطرف کرده و بر اساس قانون با وی عمل خواهد کرد.

روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش داده است که بعضی قوماندانان پولیس محلی در افغانستان پسران کوچک را نگهداری کرده و با آنان همبستر می شوند. در گزارش آمده است که این قوماندانان در برخی موارد دختران زیبا را نیز به پوسته های خود برده و بر آنان تجاوز جنسی می کنند.

گزارش بر بنیاد صحبتهای یک افسر امریکایی تهیه شده است که شاهد این وضعیت در صفوف پولیس محلی بود. این افسر گفته است که حتا خانواده های برخی از این پسران و دختران به وی شکایت کرده بودند.

دن کوین افسر نیروهای ویژۀ امریکایی به نیویارک تایمز گفته است که به خاطر موضعگیری سخت وی در برابر تجاوز پولیس محلی بر کودکان پسر و دختر، از وظیفه اخراج شده است.

در گزارش از سرورجان قوماندان پولیس محلی در ولایت هلمند نیز یاد شده است که پسران را برای عیاشی خود در پوسته نگهداری می کرد. دن کوین به نیویارک تایمز گفته است که تلاش وی برای بازداشتن سرور جان از بچه بازی منجر به برخورد فزیکی و در نهایت اخراج وی از صفوف نیروهای ویژۀ امریکایی شد.

در همین حال جنرال علی شاه احمدزی رئیس پولیس محلی افغانستان می گوید که اگر نیویارک تایمز بر بنیاد اسناد و مدارک این گزارش را نشر کرده است، آن را ارایه کند تا عاملان گرفتار و محاکمه شوند.

آقای احمدزی می پذیرد که در صفوف پولیس محلی برخی کسانی اند که مرتکب اعمال نادرست می شوند، اما به گفتۀ وی پس از دریافت شواهد و مدارک و تثبیت جرم، شماری از این قوماندان از وظیفه برکنار و محاکمه شده اند.

رئیس پولیس محلی به قضیۀ تجاوی جنسی یک پولیس محلی بر یک دختر در ولایت کندز اشاره کرد که به گفتۀ وی عامل آن به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

بچه بازی مشکل بزرگ در افغانستان است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز باربار از افزایش این پدیده ابراز نگرانی کرده است.

حکومت افغانستان نیز سال گذشته اعلان کرد که جلو بچه بازی را خواهد گرفت و قوانین سختگیرانه را برای جلوگیری از آن وضع خواهد کرد، با اینحال راه برای حل این معضل هموار نشده است.

هم اکنون در ۱۷۸ ولسوالی ۲۹ ولایت افغانستان حدود ۳۰ هزار پولیس محلی مستقر بوده و نیروهای اردو و پولیس ملی افغانستان را در نبرد با طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت یاری می رسانند.

اکثر کسانی که در صفوف پولیس محلی جذب شده اند، قوماندانان و جنگجویان پیشین جهادی است در محلات شان وظیفۀ تامین امنیت را به دوش دارند.

XS
SM
MD
LG