لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در تلاش حل مشکل مهاجرین افغان در پاکستان


بیش از یک میلیون مهاجر راجستر ناشدۀ افغان در پاکستان اقامت دارد

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان می گوید که در سفرش به پاکستان در مورد تمدید اقامت مهاجرین راجستر شده و نیز راجستر شدن افغانهایی که به صورت غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند با مقام های پاکستانی صحبت خواهد کرد.

سید حسین عالمی بلخی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که وزارت مهاجرین از مقامات پاکستانی می خواهد که همه افغان هایی را که تا کنون در پاکستان ثبت و راجستر نشده اند، راجستر کرده و شامل برنامۀ عودت داوطلبانه و تدریجی شوند تا حکومت افغانستان نیز بتواند برای استقرار دوبارۀ آنان آمادگی بگیرد.

آقای بلخی گفت که پاکستانی ها دراین مورد آمادگی دارند و زیاد نظر منفی ندارند اما یکی از مشکلات برای راجستر کردن افغانها تمویل مالی است که در این مورد دو طرف نیز با دونر های خارجی صحبت کرده است.

درحال حاضر حدود یک میلیون مهاجر افغان در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی می کنند و در نزد آن کشور ثبت نشده اند. به گفتۀ وزیر امور مهاجرین، اقامت مهاجرین ثبت نشده در پاکستان، تشویش و نگرانی را برای پولیس و ارگان های امنیتی آن کشور ایجاد کرده است.

آقای بلخی ابراز امیدواری کرد که در این سفر در زمینۀ ایجاد یک پروسۀ جدید برای تنظیم امور مهاجرین با مقام های پاکستانی به توافقی خواهد رسید. او گفت در مورد "روش مطمین اقامتی" برای افغانهایی که در پاکستان سرمایه گذاری و تشبث دارند، با مقام های پاکستانی صحبت خواهد کرد.

سید حسین عالمی بلخی می گوید که در نظر است برای افغانهایی که به پاکستان رفت و آمد می کنند و مقطع یی در آن کشور می باشند، سهولت های ویزه فراهم شود تا از مهاجرینی که راجستر نشده اند تفکیک شوند.

اما در چند ماه اخیر افغانها درپاکستان مورد آزار و اذیت پولیس قرار می گیرند، لت وکوب می شوند وحتا زندانی و رد مرز می شوند. در یکی از این موارد حتا چهار دیپلومات افغان هفتۀ گذشته از سوی پولیس پاکستان برای ساعات محدودی بازداشت شدند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که در اثر تماس ها با مقام های پاکستانی این موارد کاهش یافته است. او گفت "در روز های اول حدود ۳۰۰ خانواده افغان از پاکستان رد مرز می شد، اما در هفتۀ گذشته این آما به ۱۰۰ الی ۸۰ خانواده رسیده است.

آقای عالمی بلخی گفت که در گفتگو های دو جانبه با مقامهای کشور پاکستان و درصحبتهای سه جانبه پاکستان، افغانستان وکمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روی همه مشکلات مهاجرین صحبت خواهد کرد و دو سه طرحی که این وزارت دارد نظر مقامات پاکستانی نیز در مورد آن مثبت است.

XS
SM
MD
LG