لینک های دسترسی

Breaking News

آلودگی هوا سبب بد خلقی و بندش تنفس در خواب می‌شود – پژوهش


آلودگی هوا همواره به صفت عامل بیماری‌های شش، قلب و رگ‌ها قلمداد می‌شد، اما پژوهش جدیدی دریافته است که تنفس هوای آلوده می‌تواند خواب را خراب و مزاج انسان را نیز متاثر کند.

پژوهش جدید که در سالنامۀ انجمن صدری امریکا نشر شده است، در مورد ارتباط میان بندش تنفس هنگام خواب و دو آلوده کنندۀ مشخص هوا –PM2.5 و نایتروجن اکساید – تحقیق کرده است.

آلوده کنندۀ PM2.5 که ۲.۵ مایکرومتر یا کمتر از آن قطر دارد، در دود برخاسته از دستگاه‌های انرژی، موترها، چوب سوخت و گاز‌ کارخانه های صنعتی موجود است.

دانشمندان پی بردند که افرادی که در نزدیکی دستگاه‌های تولید انرژی، کارخانه‌های تولیدی و ساحات مزدحم ترافیکی زیست دارند و با مقادیر بلند این آلوده‌کننده‌ها در تماس بوده اند، بیشتر از دیگران از بندش تنفس در هنگام خواب شکایت دارند

بندش تنفس در هنگام خواب یک مشکل جدی و معمول تنفسی است که در آن گلو بسته شده و جریان هوا را به شش‌ها قطع می‌کند.

در این پژوهش که حدود ۲۰۰۰ نفر از گروه‌های مختلف از شش شهر ایالات متحدۀ امریکا در آن شرکت داشتند، دانشمندان سایر عوامل بندش تنفس در هنگام خواب چون وزن زیاد و چاقی، فشار بلند خون، بیماری شکر و استعمال سگرت را نیز مد نظر گرفتند.

با اینحال، داکترانی که در این پژوهش شرکت ندارند تاکید دارند که عوامل متعددی از جمله حساسیت‌های فصلی، گرد و خاک، نباتات، آلودگی صوتی و نوری، محیط مختلف خواب، فشارهای روانی و استرس و ساختمان جهاز تنفسی فرد نیز می‌تواند سبب بندش تنفس هنگام خواب شود. این دانشمندان، در این زمینه خواستار تحقیقات بیشتر شده اند.

آلودگی هوا و بدخلقی

پژوهش دیگری در چین نتیجه گرفته است که آلودگی هوا به نحوی بر دماغ تاثیر گذاشته و کارکرد شناختی فرد را کاهش می‌دهد. با اینحال این پژوهش میکانیزم مشخص تاثیرپذیری دماغ از هوای آلوده را شناسایی نکرده است.

در این پژوهش که ماه گذشته در چین نشر شد، میزان خوشحالی مردم از پست‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی سنجش شد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش هر قدر که هوا بیشتر آلوده می‌شد، افراد شامل در این مطالعه ناخشنودتر می‌شدند، اما تاثیرات آن در محیط پاک برعکس بود.

سیکی ژنگ، نویسندۀ ارشد این پژوهش با نشر بیانیه‌ای گفته است "آلودگی هوا بهای عاطفی نیز دارد...در هوای آلوده مردم ناخوش بوده و ممکن تصامیم نادرستی بگیرند".

دانشمندان گفته اند که تاثیرات مزاجی ناشی از آلودگی هوا ممکن به دلیل تاثیرات مستقیم فزیکی آن و نیز فشاری باشد که فرد را وا می‌دارد خود را از چنگ هوای آلوده برهاند، زیرا افرادی که از تاثیرات ناگوار صحی ناشی از آلودگی هوا آگاهی داشته و در شهرها زیست دارند، با آلوده شدن فزایندۀ هوا نگران و بد خلق می‌شوند.

سازمان جهانی صحت آلودگی هوا را در میان ده تهدید عمدۀ صحت عامه در سال ۲۰۱۹ رده بندی کرده است. بر اساس آمار ملل متحد، آلودگی هوا همه ساله سبب مرگ نابهنگام حدود هفت میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود.

XS
SM
MD
LG