لینک های دسترسی

Breaking News

چهار جنرال زن در اردو و پولیس ۳۵۰ هزار نفری افغان


یک زن در وزارت دفاع و سه زن در وزارت داخله رتبۀ جنرالی دارند

وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که شمار زنان در اردوی ملی بسیار اندک است و تلاش برای جلب و جذب زنان و دختران درصفوف اردوی ملی همچنان ادامه دارد. با اینحال به گفتۀ مقام های وزارت های داخله و دفاع، زنان از نگاه رتبه در پست های بسیار خوب آن دو وزارت کار می کنند.

بر اساس ارقامی که سخنگویان وزارت های دفاع و داخله ارایه می کنند، در میان بیش از ۳۵۰ هزار نیروی اردو و پولیس ملی – ۱۹۵ هزار اردو و ۱۵۵ هزار پولیس- چهار زن رتبۀ جنرالی دارند که در ایندو وزارت ایفای وظیفه می کنند.

دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که ۱۳۰۰ زن در صفوف اردوی ملی مصروف ایفای وظیفه است، اما به گفتۀ وی این رقم بسنده نیست و بر اساس اهداف تعیین شده شمار زنان باید در اردوی ملی به ده در صد بلند برده شود.

آقای وزیری گفت که یک زن در بست جنرالی و شمار زیاد زنان تا سطوح دگروال در وزارت دفاع ایفای وظیفه می کنند. او افزود که افسران زن در صفوف اردوی ملی به صفت داکتر، نرس و پیلوت ایفای وظیفه می کنند.

معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید که تلاش برای جلب و جذب بیشتر زنان در صفوف اردوی ملی ادامه دارد. به گفتۀ وزیری در مرکز تعلیمی کابل یک مرکز به نام ملالی وجود دارد که هم اکنون شماری از بانوان در این مکتب مصروف فراگیری آموزش های مسلکی نظامی می باشند.

همچنان به گفتۀ آقای وزیری در اکادمی ملی نظامی، در اکادمی افسران و شفاخانه سردار محمد داود خان کورس های مشخص آموزشی برای جذب بانوان به اردوی ملی، برنامه های مشخص در نظر گرفته شده و بانوان عملاً در این کورس ها مصروف آموزش مهارت های نظامی استند.

عوامل بازدارنده

وزارت داخلۀ افغانستان نیز می گوید که به اهداف تعیین شده برای جلب و جذب بیشتر بانوان به صفوف پولیس ملی دست نیافته و تلاش ها در این زمینه جریان دارد.

نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به صدای امریکا گفت که قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۳ شمار زنان در صفوف پولیس ۵۰۰۰ نفر برسد، اما تا کنون که یک ماه دیگر به پایان سال باقی مانده است، این رقم در حدود ۱۳۰۰ نفر رسیده است.

برخلاف وزارت دفاع ملی که یک زن در پست جنرالی کار می کند، به گفتۀ آقای دانش در وزارت داخله زنان در پست های نسبتاً بهتر کار کرده و شمار جنرالان زن در آن وزارت به سه نفر می رسد.

هم اکنون پست های ریاست جندر وزارت امور داخله، آمریت حوزه اول امنیتی پولیس و معاون ریاست پاسپورت را که بست های جنرالی می باشد، سه زن به پیش می برند.

محدودیت های فرهنگی و خانوادگی، سنت های اجتماعی، سطح پایان آگاهی مردم از نقش زنان در صفوف نیرو های امنیتی و تبعیض جنسیتی به باور سخنگویان وزارت های دفاع و داخله از عواملی است که باعث شده خانواده ها کمتر حاضر شوند تا زنان و دختران شان به صفوف اردو و پولیس بپیوندند.

مقام ها می گویند که حضور بانوان در صفوف قوای امنیتی نیاز مبرم است، آنان استدلال می کنند که در عملیات شبانه و تلاشی، خانواده ها هرگز اجازه نمی دهند که مردان وارد خانه شوند یا زنان را بازرسی بدنی کنند.

مسوولان وزارت های دفاع و داخله در تلاش اند تا از طریق راه اندازی بیشتر برنامه های آگاهی عامه، پیوستن زنان و دختران و میزان جلب و جذب آنان را در صفوف نیرو های امنیتی بلند ببرند.

XS
SM
MD
LG