لینک های دسترسی

Breaking News

ایجاد نخستین مرکز ویژه آموزشی برای پولیس زن


هم اکنون ۲۲۰۰ زن در صفوف پولیس ملی افغانستان سرگرم خدمت است

وزارت داخله افغانستان تفاهمنامۀ ایجاد مرکز آموزشی مستقل برای پولیس های زن را با پولیس اتحادیۀ اروپایی امضا کرد.

محمد ایوب سالنگی، سرپرست وزارت داخلۀ افغانستان گفت که پولیس اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ فراهم آوری تجهیزات آموزشی، استخدام و آموزش پولیس های زن و طرح و تطبیق نصاب تعلیمی این مرکز با وزارت داخله همکاری خواهد کرد.

آقای سالنگی همچنان گفت که امضای تفاهمنامه همکاری با پولیس اتحادیه اروپایی، وزارت داخله را در راستای تطبیق استراتیژی پولیس ملی و جلب و جذب بیشتر زنان در صفوف پولیس کمک خواهد کرد.

سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان گفت که قرار است تا ۱۸ ماه آینده کار ساختمانی این مرکز تکمیل شود. او افزود که این مرکز در هر دورۀ آموزشی ظرفیت جذب حدود ۳۰۰ نفر را خواهد داشت.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت که در نظر است تا این مرکز در سال های آینده برای بلند بردن ظرفیت مسلکی زنان پولیس تا مقطع لسانس انکشاف داده شود.

بر اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر زنان پولیس در ۱۳ مرکز مشترک پولیس در ولایات مختلف، در بخش هایی که برای زنان مشخص شده است آموزش های مسلکی را فرا میگیرند.

مشکلات فرهنگی

هم اکنون ۲۲۰۰ زن در صفوف پولیس سرگرم خدمت است. اما بر اساس پلان های از قبل تعیین شده، قرار بود که تا پایان سال روان شمار زنان در صفوف پولیس به ۵۰۰۰ نفر برسد.

حکمت شاهی، مسوول حقوق بشر و امور زنان در وزارت داخله می گوید که در کوتاه مدت تلاش بر این است که شمار پولیس زن به ۲۵۰۰ نفر برسد و در میان مدت این رقم به ۵۰۰۰ نفر رسانده شود.

خانم شاهی گفت تا ماه حمل سال آیندۀ خورشیدی ۱۰۰ زن دیگر نیز در صفوف پولیس جذب خواهد شد. او افزود که زنان تازه جذب شده در پولیس ملی، برای فراگیری آموزش های مسلکی به ترکیه اعزام خواهند شد.

مقامات وزارت داخله افغانستان شمار موجود زنان در صفوف پولیس را ناکافی دانسته و عوامل مختلف را در کندی جلب و جذب زنان در چوکات پولیس دخیل می دانند.

به گفتۀ مقامات، حساسیت های فرهنگی نسبت به کار زنان در صفوف پولیس، ناآگاهی و حتا برخورد نا مناسب پولیس مرد در مقابل پولیس زن در کندی جلب و جذب زنان به صفوف پولیس نقش دارد.

مقامات وزارت داخله می گویند که تلاش ها جریان دارد تا شمار پولیس زن تا پایان سال ۱۳۹۴ تا ده هزار نفر رسانده شود. آنان ایجاد مرکز ویژۀ آموزشی برای پولیس های زنی را بخشی از این تلاش ها عنوان کردند.

XS
SM
MD
LG