لینک های دسترسی

Breaking News

امنیت، چالش عمدۀ کارزار انتخاباتی شورا های ولایتی


مبارزات انتخاباتی نامزدان شورا های ولایتی فردا آغاز می گردد و کاندید های این انتخابات می گویند که از نبود امنیت کافی برای انجام مبارازت انتخاباتی نگران اند.

فروهر گلستانی یک تن از نامزدان شورای ولایتی غزنی میگوید که او میتواند درمرکزغزنی به مبارزات انتخاباتی اش ادامه بدهد اما به دلیل بی امنیتی و "تهدیدات زورمندان" نمیتواند که به ولسوالیها برود.

وی راه بندی راه ها را به دلیل برفباری ها از چالشهای دیگری سر راه مبارزات انتخاباتی نامزدان درغزنی وشماری از ولایات دیگر میداند.

خانم انیسه ته ینچ یک تن از نامزدان شورای ولایتی فاریاب نیز تهدیدات امنیتی را یکی از چالشها سر راه مبارزاتی انتخاباتی اش خواند وگفت ممکن به چند ولسوالی این ولایت به دلیل نبود امنیت رفته نتواند.

این نامزدان میگویند که نرفتن آنها به نقاط مختلف کشور سبب میشود تا آنها رای بیشتری از مردم را با خود نداشته باشند زیرا مردم نمیتوانند که با آنها آشنایی بیشتر داشته باشند ویا اوراق تبلیغاتی شانرا در نقاط دور دست نصب نمایند.

برای کرسی شورا های ولایتی بیش از سه هزار تن خود را نامزد نموده بودند اما ۲۷۱۳ تن آنها توانستند که به لست نهایی راه یابند.

این نامزدان میگویند که از یکسو آنها نمیتوانند که به دلیل نبود امنیت در مناطق دوردست ولایات شان به مبارزات انتخاباتی شان بپردازند واز سوی دیگر چون نامزد مستقل اند ا ز جانب برخی از زورمندان نیز تهدید میشوند که از نامزدی شان انصراف نمایند.

ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا گفت که ارگانهای امنیتی مکلف اند تا امنیت نامزدان، برنامه ها وعامیان آنها را تامین نمایند تا آنها با قوت تمام برنامه های خود را به پیش ببرند.

نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آشنا گفت که آنها تدابیر امنیتی را برای پیکار های انتخاباتی نامزدان شورا های ولایتی در ولایت ها روی دست دارند وتلاش مینمایند تا امنیت نامزدان به هرنقطه ای از ولایات شان که میروند،تامین نمایند.

اما وی از نامزدان خواست که تا قبل از رفتن به نقاط مختلف وگردهمایی ها نهاد های امنیتی را در جریان بگذارند.

روند مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی برای یکماه ادامه می یابد و دو روز قبل از روز رای دهی ختم می شود.

نامزدان شورا های ولایتی مکلف اند تا مطابق به قانون انتخابات در جریان پیکار های انتخاباتی شان مبلغ حد اکثر ۵۰۰ هزار افغانی را مصرف نمایند.
XS
SM
MD
LG