لینک های دسترسی

Breaking News

کانگرس امریکا تحریم ها علیه اردوی برما را بررسی می کند


قانونگذاران امریکایی رسیدگی به بحران مسلمانان روهنگیایی را مسؤلیت اخلاقی خوانده اند

انتظار میرود که قانونگذاران امریکایی در جریان هفتۀ روان با تصویب یک قطعه نامه، مظالم در برابر مسلمانان روهنگیایی را محکوم کنند.

مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در نظر دارد که با تصویب این قطعه نامه، تحریمات قوی اقتصادی را نیز در برابر اردوی برما وضع کند.

قانونگذاران امریکایی، بیجا شدن هزاران مسلمان روهنگیایی، تجاوزات جنسی و کشتار آنان رانسل کشی خوانده اند.

اید رویس، رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان در کانگرس، رسیدگی به بحران بوجود آمده از خشونت های اخیر در برابر مسلمانان روهنگیایی را یک "مسؤلیت اخلاقی" و "موضوع مرتبط به امنیت ملی" کشورهای جهان می خواند.

به گفتۀ آقای رویس"وقتیکه افراطیت و بی ثباتی در این گوشۀ جهان (برما) رشد می کند، هیچکس مصؤن نخواهد بود."

باوجود آن که رسیدگی به بحران مسلمانان روهنگیایی، حمایت هردو حزب در کانگرس را دارد، اما تعداد از قانونگذاران دموکرات می گویند که پالیسی های حکومت رئیس جمهور دونالد ترمپ، تلاش ها مبنی بر کمک با ٦٠٠هزار پناهجوی روهنگیایی را به تاخیر انداخته است.

این قانونگذاران در حالی از پالیسی های حکومت واشنگتن انتقاد می کنند که رکس تیلرسن، وزیر خارجۀ ایالات متحده، هفتۀ گذشته اردوی برما را مسؤل خشونت های اخیر در برابر مسلمانان روهنگیایی خواند و اضافه کرد که مرتکبین این جنایات باید پاسخگو قرار داده شوند.

خشونت ها اخیر در برابر مسلمانان روهنگیایی پس از آن در ماۀ آگست امسال آغاز شد که شورشیان روهنگیایی در ایالت راخین در برما بر نیرو های امنیتیحمله کردند.

اردوی برما در واکنش به این حمله شورشیان روهنگیایی، عملیات بزرگ نظامی را در آن ایالت به راه انداخت که در نتیجۀ آن بیش از نیم میلیون مسلمان روهنگیایی از خانه های شان فرار کردند و به بنگله دیش پناهنده شدند.

XS
SM
MD
LG