لینک های دسترسی

Breaking News

مجمع علمی علمای دین به طالبان: مکاتب دختران را بگشایید


در حالی که طالبان مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران را مسدود نگهداشته اند، مجمع علمی علمای دین از حکومت این گروه خواست که همۀ موانع را بردارد و دروازه مکاتب را به روی دختران باز کند.

مجمع علمای دینی افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که زنان در کنار مردان حق دارند که علوم شرعی و عصری را بیاموزند تا به عنوان دانشمند در توسعۀ جامعه سهیم باشند.

این عالمان دین گفته اند: "با توجه به نصوص شرعی و مطالعۀ میراث بزرگ شرعی ما، چنین مشهود است که زن مومن در کنار مرد کاملاً حق دارد که علوم شرعی و عصری را بیاموزد و به عنوان یک عالم و متعلم از یک‌سو به پیشرفت جامعه کمک کند و از سوی دیگر از فضیلت بزرگ دانش برخوردار شود. به همین دلیل است که ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که درهای آموزش را به روی دختران بگشاید و همه موانع را در این زمینه برطرف کند."

در این بیانیه افزوده شده است که حکومت طالبان باید یک محیط مساعد را برای آموزش ایجاد کند تا دختران بتوانند با اطمینان کامل و با توجه به "التزام شرعی" آموزش ببینند. آن‌ها همچنین گفتند که باید برای دختران برنامهٔ درسی و محیط ویژه ایجاد شود.

در حالی که طالبان در حدود هشت ماه گذشته صنوف بالاتر از ششم را برای دختران تعطیل کرده اند، تقاضا برای بازگشایی مجدد آنها افزایش یافته است.

پیش از این نیز شماری از علمای دین و زنان در یک ''گفتمان ملی'' در کابل بر بازگشایی مکاتب دخترانه تاکید کرده بودند.

پارلمان اروپا چند روز پیش با صدور قطعنامه‌ای، ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان را محکوم کرده و گفت که اعضای این پارلمان از ادامۀ این وضعیت، عمیقاً نگران اند.

طالبان برخلاف تعهدات شان به تاریخ سوم حمل، روز نخست سال تعلیمی جدید، یک بار دیگر اعلام کردند که مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند.

حکومت این گروه گفته است که فراهم‌شدن شرایط مطابق شریعت و ایجاد فضا مطابق رسم و رواج و فرهنگ افغانی دو دلیل عمدهٔ است که تا اکنون سبب عدم گشایش مکاتب متوسطه و لیسهٔ دختران شده است.

با وجود انتقادهای شدید ملی و بین‌المللی از طالبان، حکومت این گروه به واکنش‌های ملی و بین‌المللی در زمینۀ بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران پاسخ نداده است، اما تحت حاکمیت قبلی این گروه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان از حق کار و تحصیل محروم بودند.

XS
SM
MD
LG