لینک های دسترسی

Breaking News

قلب پنجمین کودک افغان در اسرائیل درمان شد


نورینه کودک پنج سالۀ افغان که مبتلا به نقیصۀ ولادی سوراخ قلب بود، در یک شفاخانه در اسرائیل عملیات جراحی را موفقانه پشت سر گذاشت.

بنیاد خیریۀ طبی "حفاظت از قلب کودک" مستقر در اسرائیل زمینۀ درمان نورینه را در مرکز طبی وولفسن در شهر هولون اسرائیل فراهم کرد. پیشتر، این بنیاد زمینۀ درمان سوراخ قلب چهار کودک دیگر افغان را در اسرائیل فراهم کرده بود.

اما چگونه کودکان کشوری هیچ گونه رابطۀ سیاسی با اسرائیل ندارند، در آن کشور درمان می‌شوند؟

مجلۀ اسرائیل ۲۱ گزارش داده است که زمینه سازی سفر و درمان این پنج کودک را یک مرد افغان با نام مستعار "جنگ زپلی" یا جنگ زده فراهم کرده است. کسیکه به نقل از این جمله در چند سال گذشته از طریق شبکه های اجتماعی در همه انواع امداد رسانی، به ویژه کمک رسانی طبی به کودکان نیازمند افغان تلاش فراوان کرده است.

"جنگ زده" که به دنبال کمک برای یکی از بستگانش بود تا سوراخ قلب کودکش را درمان کند در شبکه های اجتماعی با فردی به نام موسمن آشنا می‌شود. موسمن، کارمند پیشین وزارت خارجۀ امریکا که مدتی را در اسرائیل به سر برده بود و از خدمات بنیاد حفاظت از قلب کودک آگاه بود، به "جنگ زده" سرنخ می‌دهد.

جنگ زده به مجلۀ اسرائیل ۲۱ گفته است که نخست می ترسید که دچار درد سر نشود، اما به گفتۀ این مرد افغان، استدلال یک دوست فلسطینی اش به وی قوت قلب داد که گفت بود "ما که با اسرائیل جنجال ارضی داریم، برای درمان به آن کشور می‌رویم، پس شما چرا نروید؟"

از آن زمان تا کنون، جنگ زده که به گفتۀ مسوولان بنیاد حفاظت از قلب کودک "به تنهایی یک شبکه" است، توانست زمینۀ درمان نقیصۀ ولادی قلب پنج کودک افغان را در اسرائیل فراهم کند.

افزون بر آن یک شهروند یهودی اسرائیل که متولد افغانستان است و به زبان های دری و پشتو بلدیت دارد، در قسمت ترجمانی به خانواده های افغان که برای درمان کودکان شان به اسرائیل می‌روند، کمک می‌کند.

افغانستان به دلیل آنچه اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل خوانده می‌شود، هیچ گونه رابطۀ سیاسی و دپلوماتیک با آن کشور نداشته و حتا اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد.

با اینحال، مسوولان بنیاد حفاظت از قلب کودک می‌گویند که آوردن کودکان نیازمند از کشورهای مانند افغانستان، بسیار دشوار است. افزون بر آن برگشت این کودکان به افغانستان نیز به گفتۀ مقام‌های این نهاد، خالی از پیامد برای خانواده های آنان بوده نمی‌تواند.

بنیاد حفاظت از قلب کودک، یک نهاد غیردولتی و غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده است. این نهاد تا کنون بیش از ۴۷۴۰ کودک از ۵۷ کشور جهان به شمول سرزمین های فلسطینی را درمان کرده و داکتران قلب را در این کشورها آموزش داده است.

نصف کودکانی که از طریق این بنیاد درمان شده اند از کشورهای اسلامی به ویژه فلسطین، اردن، عراق و مراکش اند.

XS
SM
MD
LG