لینک های دسترسی

Breaking News

آزادی در جهان سیر نزولی دارد - گزارش


انگیزۀ آزادی در جهان سال گذشته نیز ضربۀ دیگری خورد. خانۀ آزادی - مستقر در واشنگتن- روز پنج شنبه در گزارشی مسما به آزادی در جهان ۲۰۱۴ از پسگرد آزادی در شمار زیاد کشور های جهان هشدار داده است.

بر اساس این گزارش وضعیت آزادی در افغانستان در سال ۲۰۱۳ سیر نزولی داشته است و دلیل آن خروج نیرو های ناتو عنوان شده است. خشونت بر ضد امداد رسانان و زنان در افغانستان، به عنوان عوامل دیگر نزول وضعیت آزادی در آن کشور برجسته شده است.

اما پسگرد آزادی در هیچ نقطۀ جهان به اندازۀ مصر در این گزارش مشهود نیست، جاییکه مظاهرات خشمگین، راه را برای کودتای نظامی باز کرد و دگراندیشان مصری سرکوب شدند.

آرچ پودینگتون، نویسندۀ گزارش "آزادی در جهان ۲۰۱۴ " می گوید که در برهۀ کنونی زمان، رهبران جوامع خودکامه بیشتر از آنچه در گذشته بودند، مغرور و از خود راضی شده اند و نوعی ائتلاف سست و اتحاد میان کشورهای سرکوبگر به میان آمده است.

خانۀ آزادی ۱۹۴ کشور و ۱۴ قلمرو را بر بنیاد حقوق سیاسی و آزادی های مدنی رده بندی کرده است. یافته ها نشان می دهد که سطح کلی آزادی در هشت سال پی در پی نزول یافته است.

آقای پودینگتون می گوید که بر اساس یافته های خانۀ آزادی ۶۰ در صد جمعیت جهان – حدود چهار میلیارد و سه صد میلیون نفر – در کشور هایی زندگی می کنند که آزادی نسبی داشته یا هیچ آزاد نیستند. به گفتۀ پودینگتون نخبگان سیاسی هنوز هم در شمار زیاد کشور ها قادر اند تا مخالفان سیاسی شانرا به حاشیه برانند.

گرایش دیگر نزولی

حوزۀ مشترک اروپا-آسیا به گونۀ شدید شاهد وخامت آزادی بوده است که پیگرد فزاینده و سرکوب رسانه ها در روسیه و اوکرایین به عنوان نمونۀ آن بازتاب یافته است. حدود ۷۸ در صد جمعیت حوزه اروپا-آسیا در کشور هایی زندگی می کنند که به صفت کشور های غیر آزاد رده بندی شده است.

آزادی در مصر، سوریه، چین، روسیه و اوکرایین نیز رو به نزول بود.
آزادی در مصر، سوریه، چین، روسیه و اوکرایین نیز رو به نزول بود.
در شرق میانه، سوریه در میان ده بدترین یا غیرآزاد ترین کشور ها قرار دارد. بر اساس گزارش خانۀ آزادی، حدود ۸۳ در صد جمعیت شرق میانه در کشور های زندگی می کنند که در میان کشور های غیرآزاد رده بندی شده است.

در حوزۀ آسیا – اقیانوس آرام، چین به عنوان کشور نابردبار شناسایی شده است. در این منطقه نیز ۴۳ در صد جمعیت در کشور هایی زندگی می کنند که به مثابۀ غیر آزاد در گزارش خانۀ آزادی رده بندی شده است. در افریقا ۳۵ در صد جمعیت در کشور های غیر آزاد زندگی می کنند.

دیفید کرامر، رئیس خانۀ آزادی می گوید که این وضعیت به ویژه برای ایالات متحده امریکا مایۀ نگرانی است. ا و گفت: "زمانیکه آزادی روبه نزول بنهد، به این مفهوم است که کشور های کمتر باثبات و شرکای اندک و کمتر قابل اعتماد موجود می باشد."

خانۀ آزادی گفته است که دیموکراسی ها به ویژه ایالات متحده به دلیل تردد، نا توانی یا بی میلی به اقدام، عامل کندی پیشرفت بوده اند.

دیفید شنکر، تحلیلگر در واشنگتن انستیتیوت می گوید که نتایج همه پرسی ها نشان می دهد که مردم ایالات متحده به دخالت بیشتر نظامی، مالی یا دیپلوماتیک کشور شان در شرق میانه علاقمند نیستند و بیشتر بر موضوعات داخلی کشور شان متمرکز استند.

گزارش خانۀ آزادی با وضعیت رو به وخامت آزادی در اکثر قاره های جهان، کسانی را که در جستجوی آزادی اند دچار حالتی ساخته است که نمی دانند به کجا رو آورند.
XS
SM
MD
LG