لینک های دسترسی

هشدار تازه پیرامون توافقنامۀ امنیتی کابل- واشنگتن


وزیر دفاع جدید آلمان به کابل سفر کرد
یک مقام امریکایی به شرط افشأ نشدن هویت اش به آژانس رویترز گفته است که اگر توافقی مبنی بر حضور نسبتاً کم نیرو های امریکایی پس از سال ٢٠١۴ در افغانستان امضأ نگردد، افغانستان با وضع دشواری روبرو خواهد شد.

این مقام گفته است که در صورت امضأ نشدن توافقنامۀ امنیتی، طالبان ممکن با قوت بیشتر برگردند؛ القاعده شاید دوباره پناهگاه هایی را در افغانستان بدست بیارند؛ و نیرو های افغان احتمالاً خود را در مضیقۀ شدید مالی دریابند.

تحلیلگران می گویند تصمیم گیری رئیس جمهور کرزی در حصۀ امضای توافقنامۀ امنیتی با امریکا و ناتو، باید مبتنی بر حقایق موجوده در افغانستان باشد. مقام امریکایی که به شرط پنهان ماندن هویتش با آژانس رویترز صحبت کرده، هم گفته که اگر توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی امضأ نشود، امریکا برای کمک به افغانستان دست باز نخواهد داشت.

اما برخی ها امیدوار اند که رئیس جمهور کرزی در آخرین فرصت، پیش از فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری، راضی به امضای این توافقنامه خواهد شد.

پلانگذاری های آیساف

ایالات متحده و سران ناتو در صدد آنند که حضور محدود شان را در افغانستان ِ پس از سال ٢٠١۴ تضمین کنند. جنرال جوزف دنفورد قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و آیساف در افغانستان به روز یکشنبه در پایگاه نظامیان آلمانی در مزار شریف، بر حمایت قوی افغانها از حضور جامعۀ بین المللی تأکید ورزید.

جنرال دنفورد با اشاره به قطعنامۀ لویه جرگه گفت: "اگر شما به ارقام نظرپرسی ها ببینید، حدود ٪٩٠ ـ ٥٧ افغانها خواستار باقیماندن جامعۀ بین المللی درینجا پس از سال ٢٠١۴ اند. آنان درک میکنند که آیندۀ شان بدون نیاز کدام دلیلی، وابسته به حضور ما پس از سال ٢٠١۴ است."

جنرال دنفورد گفت احساس یقین میکند که جامعۀ بین المللی به منظور یک مأموریت پایدار حمایوی به حضورش در افغانستان ادامه خواهد داد و هر روز برای همچنین یک مأموریت پلانگذاری می کنند.

جنرال دنفورد با وجود این اظهارات افزود توافق بر یک میثاق جدیدی که متضمن باقیماندن بخشی از نیرو های آیساف در منطقه میگردد، وابسته به تصمیم رئیس جمهور کرزی خواهد بود.

امنیت شکنند

اورزلا فوندر لین وزیر دفاع جدید آلمان در دیدارش از یک پایگاه نیرو های آلمانی در مزار شریف، وضع امنیتی افغانستان را "شکنند" توصیف نمود.

خانم فوندر لین به روز یکشنبه طی یک سفر غیرمترقبه به افغانستان، از سربازان ائتلاف بین المللی در کمپ مارمل واقع در مزار شریف، دیدن کرد و از فداکاری های سربازان آلمانی مستقر در افغانستان تمجید نمود.

وزیر دفاع آلمان گفت: " وضع امنیتی، شکنند است ولی مطمیناً که در شمال متفاوت میباشد. در اینجا وضع نسبت به سایر مناطق کشور، به مراتب باثبات تر است. برای من توضیح داده شد که منسوبین نیرو های افغان دوشادوش با آیساف، توانایی آن را دارند که سلطۀ خود را در مناطق حفظ کنند، که این نکتۀ مهمی است."

اورزلا فوندر لین فقط چند روز پس از تقرر اش به حیث وزیر دفاع آلمان، به دیدار سربازان آلمانی در افغانستان شتافت. در تاریخ آلمان، وی نخستین زنیست که به مقام وزارت دفاع گماشته شده است.

کمپ مارمل، واپسین پایگاه نیرو های آلمانی در افغانستان است و سربازان آلمانی آمادگی میگیرند که تا ختم سال ٢٠١۴ میلادی افغانستان را ترک گویند.

گزارش: آژانس خبرگزاری رویترز
برگردان و ترتیب: فؤاد لامع
XS
SM
MD
LG