لینک های دسترسی

معصوم ستانکزی به پست وزارت دفاع ملی نامزد شد


ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، هشت ماه پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی محمد معصوم ستانکزی را به صفت نامزد وزیر دفاع ملی معرفی کرد.

آقای غنی گفت "خوشحال استم که اعلان میکنم که ستانکزی وزیر دفاع بعدی ما خواهد بود. بناءً تیم دفاع ما تشکیل شده است."

رئیس جمهور افغانستان گفت که پس از تکمیل شدن کابینه، زمان گماشتن والیان فرارسیده است. او گفت که گزینش والیان مشکلتر از گماشتن وزیران است.

دفتر سخنگوی ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفت که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان تا کنون در این مورد تصمیمی نگرفته است.

آقای غنی نخست در ماه جنوری سال روان، جنرال شیر محمد کریمی را به صفت نامزد وزیر دفاع ملی معرفی کرد، اما ولسی جرگۀ افغانستان به آقای کریمی رای اعتماد نداد.

سپس رئیس جمهور افغانستان افضل لودین را به صفت نامزد وزیر دفاع ملی معرفی کرد. آقای لودین پیش از رفتن به ولسی جرگه برای کسب رأی اعتماد، در اثر اعتراض هایی موجود از نامزدی اش انصراف کرد.

کم از کم در یک و نیم دهۀ گذشته آقای ستانکزی نخستین نامزد وزارت دفاع ملی است که رتبۀ جنرالی ندارد. تا هنوز مشخص نشده است که آقای لودین چه زمانی برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد.

معصوم ستانکزی پس از فراغت از لیسه، تحصیلات خود را در انستیتیوت مخابرات کابل و حربی پوهنتون به پایان رساند.

آقای ستانکزی در حال حاضر ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را به عهده دارد. او در حکومت انتقالی حامد کرزی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سپس مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان بود.

XS
SM
MD
LG