لینک های دسترسی

Breaking News

عابدی: رایزنی در مورد نامزد وزارت دفاع ملی جریان دارد


اکثر ولایت ها و ادارات مستقل افغانستان از سوی سرپرستان اداره می شود

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی در تلاش است تا در مورد معرفی نامزد وزارت دفاع ملی به یک اجماع برسد.

اجمل عبید عابدی به صدای امریکا گفت که تا هنوز در مورد نامزد وزارت دفاع ملی با رسانه ها صحبت نشده است و هرگونه گزارش رسانه ها در این مورد شایعۀ بیش نیست.

گفته می شود که کشمکش هایی میان رئیس جمهور و ر ئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد نامزد وزارت دفاع وجود دارد.

این در حالیست که روز گذشته محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور غنی، عبدالله حبیبی پیژندوال قبلی وزارت دفاع را به پست وزارت دفاع معرفی کرده است.

آما آقای احمدزی گفت که تا کنون اسناد رسمی معرفی آقای حبیبی به ولسی جرگه ارایه نشده و رئیس جمهور این مطلب را در دیداری با آنان گفته است.

هفت و نیم ماه پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان، بلاخره اعضای کابینۀ حکومت وحدت ملی به استثنای وزیر دفاع ملی، در دو دور از ولسی جرگه رای اعتماد گرفته و پس از ادای سوگند به کار آغاز کردند.

اما هنوز هم شمار زیادی از نهاد های مستقل به شمول ستره محکمه، بانک مرکزی، سره میاشت و شمار دیگر از ادارات مستقل از سوی سرپرستان اداره می شوند.

سخنگوی رئیس جمهور به صدای امریکا گفت که رای زنی ها به خاطر مشخص کردن مسوولین تمام نهادهایی که توسط سرپرستان اداره می شوند و یا بی سرنوشت اند نیز ادامه دارد.

اما تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه چه زمانی والیان و روسای ادرات مستقل را معرفی خواهند کرد و این مساله چقدر زمان دیگر را در بر خواهد گرفت.

در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید که نخستین جلسۀ کابینه پس از حلف وفاداری ۲۴ وزیر، شام امروز دایر می شود. آقای عبدالله از اعضای ولسی جرگه به خاطر دادن رای اعتماد به نامزد وزیران سپاسگزاری کرد.

XS
SM
MD
LG