لینک های دسترسی

Breaking News

تشخیص هشت نوع سرطان با آزمایش خون


با این آزمایش حتی موقعیت حجرۀ سرطانی در بدن نیز مشخص می گردد

چهارم فبروری، مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان.

این بیماری مدهش، دومین کشنده ترین مرض در سطح جهان است و بسیاری مردم از سیر این بیماری در بدن شان، تا زمانیکه به لوحۀ دوم و سوم می رسد و علایم شدید آن ظاهر می گردد؛ آگاهی نمی داشته باشند.

داکتران طب می گویند "سرطان معمولاً از فعالیت غیرعادی یک حجرۀ عادی بدن به وجود می آید که اگر در لوحۀ ابتدایی تشخیص گردد، کاملاً قابل تداوی می باشد."

اکنون با یک آزمایش خون به نام Cancer SEEK می توان موجودیت بیماری سرطان را در بدن بیمار تشخیص کرد.

داکتر نیکولاس پاپا دوپولوس، متخصص پتالوژی و تومورشناسی در جان هاپکنز می گوید که با این آزمایش می توان هشت نوع سرطان معمول در نزد افراد را شناسایی و تشخیص کرد.

آقای نیکولاس می گوید"این آزمایش هم دی ان ای و هم پروتین های مصاب را شناسایی می کند و با آزمایش خون چندین نوع تومور را تشخیص می کند."

آقای پاپادوپولوس می افزاید که این آزمایش برای افرادی اختصاص یافته که در بدن شان هیچ علایم مرض مشاهده نمی شود.

داکتر نیکولاس متخصص تومورشناسی و پتالوژی در پوهنتون جان هاپکنز مریلند
داکتر نیکولاس متخصص تومورشناسی و پتالوژی در پوهنتون جان هاپکنز مریلند

ویژگی دیگر این آزمایش به گفتۀ داکتر نیکولاس "مشخص ساختن موقعیت سرطان" در بدن است.

این متخصص پتالوژی و گروه همکار وی در این تحقیق، دی ان ای و پروتین های مرتبط به سرطان را در خون بیش از هزار بیمار سرطان تحت آزمایش قرار داده اند.

آزمایش خون در بیش از ۷۰ درصد واقعات مثبت بود و تنها هفت تشخیص نادرست داشت.

به گفتۀ داکتر نیکولاس، آزمایش ها به پیمانۀ وسعیتری نیاز است و این اقدام آنان می تواند زندگی و پول تعداد بیشماری از مردم را نجات دهد.

آقای پاپادوپولوس می گوید که درمان بیماری های پیشرفتۀ سرطان "بسیار پر هزینه می بوده و دواهای آن بسیار بسیار هنگفت است."

این متخصص پتالوژی به این باور است که "تشخیص و شناسایی سرطان در نزد افرادیکه هنوز احساس صحتمندی می کنند؛ علایم این بیماری در نزد شان تاسس نکرده است و سرطان در ابتدایی ترین سطح خود قرار دارد، باعث می شود که به سادگی و با هزینۀ اندک تداوی گردیده و به عوض اینکه به طول عمر شان افزوده شود، زندگی شان از شر این بیماری کاملً نجات یابد."

سرطان پستان، عنق رحم، شش ها، معده، کولون و پروستات از جمله شایع ترین و کشنده ترین انواع سرطان در نزد انسان ها به شمار می رود که با اقدامات پیشگیرانه و تشخیص ابتدایی می توان جلو این بیماری را گرفت و به سادگی آن را تداوی کرد.

تحقیق کنندگان امیدوارند که آزمایش "پیگیری سرطان" یا CancerSEEK در نهایت، این آزمایش خون شامل آزمایش های روزمرۀ صحی برای تشخیص ابتدایی سرطان شود.

XS
SM
MD
LG