لینک های دسترسی

Breaking News

افسردگی افراد بیمار را زودتر شکار میکند - پژوهش


پژوهش جدیدی نشان می دهد که افراد با بیماری های شدید با احتمال بیشتر به تشوشات افسردگی پس از جنگ و سایر بیماری های روانی مبتلا گردند.

این پژوهش ارتباط نزدیک میان بیماری شکر، قلبی و افسردگی را نیز نشان می دهد. اما تحقیقات در رابطه با افرادیکه بیماری های تهدید کنندۀ حیات شان را تجربه کرده اند چه می گوید؟

داکتر دیرِک انگوس، از پوهنتون طبی پیترسبرو در امریکا تصمیم گرفت تا دریابد که آیا یک بیماری شدید جسمانی می تواند عامل بیماری روانی باشد. آقای انگوس و یک گروه پژوهشی، اسناد و یادداشت های طبی بیمار های را مرور کردند که طی سه سال گذشته در بخش عاجل شفاخانه های دنمارک مراجعه کردند.

آقای انگوس در مورد یافته های این پژوهش میگوید "دنمارک به خاطر حایز اهمیت است که از چند سال به اینسو، اسناد جامع را در بارۀ صحت و بهزیستی اساسی تک تک از شهروندان آن کشور جمع آوری می کند. توجه ما به آنعده دنمارکی های جلب شد که به گونۀ ناگهانی بیماری های مانند نیومونیا و یا بخش های از بدن شان دچار عفونت می گردد."

به گونۀ مثال، مریضانی که در بخش مراقبت جدی شفاخانه که همراه با وسایل کمک کنندۀ تنفسی بستری اند با مریضان بخش های عادی شفاخانه مقایسه شدند.

داکتر انگوس افزود "بیمارانیکه در بخش مراقبت جدی آمده بودند، در حقیقت، با احتمال زیاد از پیش بیماری های روانی و یا هم تحت تداوی امراض روانی قرار داشتند."

اما پژوهش کنندگان در بارۀ تعقیب اسناد مریضان بخش مراقبت جدی که هیچ سابقۀ بیماری روانی نداشته و تحت تداوی امراض بیماری قرار نداشتند، کنجکاو شدند زیرا به گفتۀ داکتر انگوس "یک خطر کاملاً جدید تشخیص مرض روانی و استفاده جدید فعال دوا های روانی وجود داشت."

خطر احتمالی نیاز به تداوی بیماری های روانی به حدی بلند بود که داکتر انگوس می گوید، داکتران معالج می باید به بیماران و خانواده هایشان می گفتند که افسردگی، عصبانیت و یا هم تشوشات روانی ناشی از جنگ، یک اختلاط شناخته شدۀ بیماران زنده مانده از مریضی های خطرناک تهدید کنندۀ حیات می باشد.

پژوهش نشان داد که این نوع مریضان را خطر احتمالی ابتلا به بیماری های روانی، درست سه ماه پس از رخصت شدن آنان از شفاخانه به بلندترین حد آن تهدید می کند. این پژوهش در نشریۀ انجمن طبی امریکایی به نشر رسیده است.
XS
SM
MD
LG