لینک های دسترسی

Breaking News

میدان هوایی حدیده در یمن به تصرف ایتلاف به رهبری سعودی آمد


حامیان حکومت یمن که شهر بندری هدیده را به تصرف خون آورده اند

قوای ایتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه میدان هوایی حدیده، یکی از شهر های بندری یمن، را به تصرف خود آورد.

رسانه های یمنی به نقل از مقامات نظامی یمن گزارش داده اند که پس از چهار روز عملیات نظامی هوایی و زمینی، نیرو های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میدان هوایی این شهر عمدۀ ساحلی را نیز تصرف کرده اند.

حدیده یکی از مناطق استراتیژیک و عمده در جنگ یمن شمرده می شود، زیرا کمک های بشری به شمول غذا از همین بندر وارد یمن می شود.

دیدبان حقوق بشر یک روز قبل از شورای امنیت ملل متحد خواست تا به همه گروه های متخاصم اعلام کند که اگر آنان دسترسی مردم را به کمک های بشری قطع کنند، آنان با تعزیرات آن سازمان مواجه خواهند شد. در حال حاضر، مردم یمن به دلیل ادامۀ جنگ های خونین، در لبۀ قحطی قرار دارند.

سارا لی ویتسون، از دیدبان حقوق بشر، گفته است که "قوای ائتلاف {به رهبری عربستان سعودی} و قوای حوثی ها که حال به خاطر پس گرفته هدیده جنگ می کنند، سابقه وحشیانۀ نسبت به رعایت قوانین جنگ داشته اند."


یک روز قبل از پیشروی قوای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در منطقۀ حدیده، شورای امنیت ملل متحد از طرف های درگیر جنگ در یمن خواست تا این بندر را برای ورود کمک های بشری باز نگهدارند، زیرا ۶۰۰ هزار غیر نظامی در این شهر زندگی می کنند و به کمک عاجل بشری نیازمند اند.

شهر بندری حدیده یکی از مناطق فقر زدۀ یمن می باشد که تقریباً ۹۰ در صد ضرورت اولیه خود را که شامل غذا، مواد سوخت و ادویه می شود، از خارج وارد می کند. این منطقۀ از دو سال به این سو تحت کنترول شورشیان حوثی بود.

با وجودیکه شورشیان حوثی با تعزیرات بین المللی مواجه اند، ایتلاف به رهبری عربستان سعودی ادعا می کند که شورشیان حوثی از طریق همین بندر سلاح و مهمات را به داخل یمن قاچاق می کند، اتهامی که از سوی حوثی رد شده است.

ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ ۲۰۱۵ عملیات هوایی خود را بر ضد شورشیان حوثی آغاز کرد. از آن پس، بر اساس تخمین ملل متحد، بیش از ۱۰ هزار نفر در آن کشور کشته شده که اکثر شان توسط حملات هوایی قوای ائتلاف جان باخته اند.

در جنگ یمن، ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از قوای وفادار به عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن که در حال حاضر در تبعید خودی در عربستان به سر می برد، حمایت می کند.

XS
SM
MD
LG