لینک های دسترسی

Breaking News

فعالیت صلیب سرخ در افغانستان به تعلیق درآمد


شش کارمند صلیب سرخ دیروز در نتیجۀ حمله مسلحانه در جوزجان کشته شدند

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ پس از آن فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آورد که به روز چهارشنبه در منطقۀ "ترکمن‌قدق" ولسوالی قوش‌تیپۀ ولایت جوزجان، بر کارمندان این اداره حمله مسلحانه صورت گرفت.

در آن حمله، شش کارمند افغان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ کشته شد و دو کارمند دیگر این اداره نیز مفقود شدند.

دومینیک ستیل‌هارت، رئیس عمومی کمیته صلیب سرخ در مرکز این کمیته در ژنیف، در رابطه به این رویداد گفت "ما در افغانستان فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در می‌آوریم، زیرا پیش از آنکه فعالیت خود را از سر بگیریم، می‌خواهیم بدانیم که دقیقاً چه اتفاق افتاده است".

کارمندان کمیتۀ صلیب سرخ در حال انتقال آذوقه به آن مناطقی در شمال مصروف بودند که در نتیجۀ برفباری‌ها و توفان‌های اخیر آسیب دیده بود.

هنوز مسؤولیت حمله بر کارمندان صلیب سرخ را کسی به عهده نگرفته است، اما مقامات محلی جوزجان، آن حمله را کار افراد وابسته به دولت خودخواندۀ اسلامی یا داعش خوانده اند.

رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، به صدای امریکا گفت، آن حمله در ولسوالی قوش‌تیپه آن ولایت، از سوی افراد مسلح دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته است.

او گفت که دو کارمند دیگر کمیتۀ صلیب سرخ را نیز افراد مسلح همین گروه با خود برده است، اما تندروان داعش تا حال مسؤولیت این حمله را به دوش نگرفته اند.

اما طالبان با نشر اعلامیه‌ای، دست‌داشتن افراد مسلح این گروه را در حمله بر کارمندان کمیتۀ صلیب سرخ رد کرده اند و تعهد کرده اند که برای جزادادن به عاملان آن رویداد آنچه در توان دارند، انجام خواهند داد.

XS
SM
MD
LG