لینک های دسترسی

Breaking News

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهان امسال سه درصد کاهش می‌یابد


صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که به دلیل گسترش کروناویروس که منجر به توقف شمار زیاد فعالیت‌های اقتصادی در جهان شده است، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ حدود سه درصد کاهش خواهد یافت.

افت اقتصادی جهان در سال روان، بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، از زمان رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های ۱۹۳۰ به اینسو، پیشینه نداشته است. رکود بزرگ اقتصادی جهان سبب کاهش ۱۰ درصد تولید ناخالص جهان شده بود.

گزارش "چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۰" که روز سه شنبه ۱۴ اپریل (۲۶ حمل) از سوی بانک جهانی نشر شد، رشد اندک اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده اما گفته است که وخامت همه‌گیری کروناویروس می‌تواند وضعیت بدتر اقتصادی را در سال آینده در پی داشته باشد.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری ویدیویی گفت: "بهبود اقتصاد در سال ۲۰۲۱ اندک است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی پایینتر از سطحی است که قبل از شیوع کروناویروس برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده بود."

خانم گوپینات گفت که حتا در بهترین وضعیت ممکن، اقتصاد جهان در دو سال آینده به دلیل کاهش تولیدات و بازده، مجموعاً نه تریلیون دالر را از دست خواهد دادکه بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان و جاپان می‌شود.

صعود و نزول کروناویروس

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که شیوع کروناویروس در اکثر کشورهای جهان در سه ماه دوم سال روان میلادی اوج و در نیمۀ دوم سال سیر نزولی را خواهد گرفت.

بر بنیاد پیشی‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اگر همه‌گیری کروناویروس در سه ماه سوم سال روان نیز ادامه یابد، به دلیل ورشکستگی و بیکاری بیشتر، باید منتظر کاهش سه درصدی دیگر اقتصاد جهان بود.

همچنین در صورت شیوع مجدد کروناویروس در سال ۲۰۲۱ که منجر به توقف بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، احتمالا تولید ناخالص جهان پنج تا هشت درصد از سطح متوقعه افت خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول با نشر گزارشی گفته است: "بسیار محتمل است که امسال اقتصاد جهان شاهد بدترین کاهش از زمان رکود بزرگ اقتصادی جهان و بدتر از بحران اقتصادی جهانی یک دهه پیش باشد".

خانم گوپینات گفته است که محدودیت سیر و سفر و اخلال زنجیرۀ تدارکات در جهان، تهدیدی است که به گفتۀ وی دستآوردهای موثر جهانی شدن را معکوس می‌کند. او از کشورهای جهان خواست تا از وضع محدودیت بر صادرات محصولات طبی پرهیز کنند، زیرا به گفتۀ وی "چنین محدودیت‌ها سطح تولید را در جهان به شدت کاهش خواهد داد".

اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

در ماه جنوری، پیش از آنکه دامنۀ شیوع کروناویروس در داخل و بیرون از چین معلوم شود، صندوق‌ بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۳ و در سال ۲۰۲۱ نیز ۳.۴ درصد رشد خواهد داشت.

با درنظرداشت خسارات اقتصادی ناشی از کروناویروس در ایالات متحده که بیشترین میزان تلفات و مبتلایان این بیماری را در جهان دارد، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵.۹ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۴.۷ درصد افت خواهد داشت.

اقتصاد کشورهای حوزۀ پولی یورو یا یوروزون نیز بر اساس تخمین صندوق بین‌الملللی در سال روان ۷.۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۴.۷ درصد کاهش خواهد داشت.

چین که بحران کروناویروس از آن منشا گرفت، بر بنیاد پیش‌بینی صندوق بین‎المللی پول، به دلیل از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی به کمک بسته‌های بزرگ مالی و مساعدت‌‌های پولی، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۲ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. هرچند پیش از همه‌گیری کروناویروس، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۰ حدود شش درصد پیش بینی کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته است که چین در سال ۲۰۲۱ شاهد ۹.۲ درصد رشد اقتصادی خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول، بسته‌های مساعدتی پولی کشورهای جهان را که بالغ بر هشت تریلیون دالر می‌شود برای بهبود اقتصاد جهان نابسنده خوانده و کشورهای جهان را به تخصیص بودجۀ بیشتر برای خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و تشبثات، تداوم حمایت بانک‌های مرکزی و برنامۀ مشخص برای بیرون رفت از قرنطین و تحرک اقتصادی ترغیب کرده است.

XS
SM
MD
LG