لینک های دسترسی

Breaking News

ترویج واکسین زرقی پولیو برای اولین بار درافغانستان


وزیر صحت عامه گفت که این واکسین درسرتاسر افغانستان به اطفال زیر سن یکسال به صورت مجانی تطبیق میگردد.

پس یک دوره امتحانی،این واکسین امروز برای نخستین بار توسط وزیر صحت عامه به یک طفل زیر سن یکسال تطبیق گردید واز این به بعد درتمام کلینک ها دربرنامه روزمره واکسین اطفال شامل میگردد.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه گفت که این واکسین درسرتاسر افغانستان به اطفال زیر سن یکسال به صورت مجانی تطبیق میگردد.

او افزود که درحال حاضر به تعداد یک میلیون دوزواکسین زرقی پولیو که هر دوز آن 5،7 دالر تمام میشود توسط اداره یونیسف واداره گاوی سازمان صحی جهان خریداری وبه افغانستان آورده شده است که به یک میلیون طفل تطبیق میگردد.

وزیر صحت گفت"امروز ما وشما شاهد معرفی واکسین زرقی پولیو در افغانستان بودیم به خاطری اینکه دولت افغانستان متعهد شده که پولیو را از افغانستان کاملا محو نماید تا اطفال دیگر فلج نشوند وصحت مند باشند".

او افزود که واکسین زرقی پولیو ویروس غیر فعال پولیو میباشد، معافیت خوب ایجاد میکندو موثریت اش در حدود 90 الی 95 فیصد است که درپهلوی قطره واکسین پولیو به اطفال تطبیق میگردد.

داکتر فیروز گفت" این واکسین در تمام مناطقی که دولت دسترسی دارد کوشش میکنیم که آنرا تطبیق کنیم اما درمناطق ناامن که دولت رسیدگی هم ندارد تلاش میشود که تطبیق گردد تا پولیو در افغانستان کاملا محو شود ".

به گفته وزیر صحت ،این وزارت به خاطر اینکه ویروس پولیو را تا اخیر سال 2018 از این کشور محو نماید از هر وسیله ممکنه استفاده میکند.

او گفت:اگر ما این برنامه را به صورت درست تطبیق کنیم وناامنی ما را آزار واذیت ندهد وبتوانیم به تمام اطفال دسترسی پیدا کنیم درمدت سه سال آینده مرض فلج اطفال از افغانستان کاملا محو خواهد شد".

عدم راه اندازی کمپاین ها به صورت شفاف آن،موجودیت فساد در کمپاین ها،ناامنی ها وآمدن واقعات به دلیل رفت وآمدن مهاجرین از پاکستان سبب محو نشدن ویروس پولیو از افغانستان شده است.

درسال جاری 12 واقعه مثبت پولیو دراین کشور شناسایی گردیده است.

XS
SM
MD
LG