لینک های دسترسی

Breaking News

قاچاق دالر از افغانستان به ایران


پس از وضع تعزیرات جدید ایالات متحده بر ایران، ارزش ریال و تومان حدود ۴۰ در صد ارزش خود را در مقابل اسعار خارجی از دست داده است

بازارهای منزوی مالی ایران به اسعار خارجی نیاز دارد و افغان ها روزانه تا سه میلیون دالر به آن کشور قاچاق می کنند.

پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای ایران،وضعیت اقتصادی و مالی این کشور باز رو به وخامت گرایده است. اُفت ارزش ریال ایران در مقابل دالر امریکایی، به ویژه، در ماه های اخیر سریع و نگران کننده خوانده شده است. ارزش ریال در مقابل دالر ۴۰ در صدپائین آمده است.

ایران برای مدیریت بازارهای مالی اش با کمبود اسعار خارجی مواجه شده است. حالا افغانستان، کشوری که اقتصاد آن با کمک های دالری امریکا می چرخد، منبعی نامشروع دالر امریکایی برای ایران شده است.

به گزارش آژانس رویترز، شهروندان افغان روزانه حدود سه میلیون دالر را به طور قاچاقی به ایران می برند.

احمد خان، یک باشندهء ولایت هرات که هم مرز با ایران است، به رویترز گفته است که ضمن انتقال مسافرین به ایران، روزانه بین پنج تا شش هزار دالر نقد به مشهد می برد. او گفته است که از تبادلهء اسعار حدود صد دالر مفاد بر می دارد.

بر اساس قوانین ایران، شهروندان خارجی که از آن کشور دیدار می کنند، اجازۀ انتقال ۱۰ هزار یورو را دارند که معادل ۱۱۶۹۲ دالر امریکایی می شود و آنان می توانند اسعار خارجی را در بانک های ایران به نرخ رسمی تبادله کنند.

در حال حاضر، یک دالر امریکایی در بانک های ایران به ۴۲۴۵۰ ریال ایرانی تبادله می شود، اما در مارکیت آزاد نرخ تبادله یک دالر معادل ۷۷۰۰۰ ریال است. حکومت ایران تهدید کرده است که هرگاه افراد دالر را بیشتر از نرخ رسمی تبادله کنند، دستگیر خواهند شد.

XS
SM
MD
LG