لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش وزارت مخابرات به تهدید شرکت سلام توسط طالبان


فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در واکنش به تهدید شرکت مخابراتی سلام توسط گروه طالبان می‌گوید که این تهدیدها، مانع فعالیت این شرکت نمی‌شود.

آقای هاشمی که رییس هیات بورد شرکت مخابراتی سلام نیز است، روز دوشنبه ۲۶ اگست (۴سنبله) گفت که شرکت مخابراتی سلام به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و "هیچ نوع تهدید مانع فعالیت این شرکت نخواهد شد".

طالبان با نشر پیامی گفته اند که "پس از این مراکز و پایه‌های این شرکت مخابراتی (سلام) به حیث هدف نظامی مجاهدین اعلام می‌گردد، فایبری را که این شرکت برای انترنت در زیر زمین فرش کرده، قطع می‌گردد. با پرسونل، وسایط این شرکت همانند ارگان استخباراتی برخورد می‌شود".

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود که در رابطه به تامین امنیت شرکت مخابراتی سلام و کارمندان آن، اقداماتی صورت خواهد گرفت.

سلام یک شرکت مخابراتی دولتی است که از چندین سال بدین سو در کنار دیگر شرکت‌های مخابراتی خصوصی در افغانستان فعالیت دارد.

پیش از این شرکت‌های مخابراتی خصوصی در افغانستان برای چندین شبانه روز فعالیت شان را به دلیل تهدید توسط افراد مسلح در شهر مزار شریف توقف داده؛ اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام کرد که شرکت مخابراتی سلام به فعالیت‌هایش در این شهر ادامه داده و سکتگی در کارش به وجود نخواهد آمد.

XS
SM
MD
LG