لینک های دسترسی

Breaking News

پینکی رفتن پس از چاشت چه سود دارد؟


دانشمندان گفته اند که دقایقی خوابیدن در ساعات پس از چاشت یا به گفتۀ عام پینکی رفتن سبب بهبود فعالیت مغز می‌شود.

یافته‌های یک پژوهش جدید نشان داده است که بیشتر از همه، سالمندان بالاتر از ۶۰ سال که روزانه برای دقایقی می‌خوابند، فعالیت‌ بهتر شناختی مغز دارند.

این پژوهش که در ژورنال روان‌شناسی عمومی نشر شده است، سلامت فزیکی و روانی، به ویژه فعالیت‌های شناختی، ۲۲۱۴ سالمند بالاتر از ۶۰ سال را در شهرهای بزرگ‌ چین بررسی کرده است که از این میان ۱۵۳۴ شرکت کننده روزانه پینکی می‌رفتند.

نتایج پژوهش نشان داده است که کسانیکه پینکی رفته بودند، نمرات بلندتر در آزمایش‌‌های حافظه، حل مشکل، شیوایی گفتار، آگاهی از موقعیت و وضعیت و دیگر فعالیت‌های شناختی دماغ داشتند.

داکتران می‌گویند که پینکی رفتن پس از چاشت سبب می‌شود که مغز از چنگ افکار و معلومات غیرضروری که در جریان روز روی آن انبار می‌شود، خود را برهاند.

خوابیدن برای کم از کم ده دقیقۀ پیهم تا نیم ساعت، پس از صرف غذای چاشت و ترجیحاً بین ساعات ۱:۰۰ تا ۳:۰۰ پس از چاشت پینکی عنوان شده است.

اما در این پژوهش مشخص نشده است که شرکت کنندگان هفتۀ چند روز و نیز برای چه مدت در روز پینکی رفته اند.

کارشناسان امور خواب می‌گویند که به هر اندازه که پینکی کوتاه باشد، اما نه کمتر از ده دقیقه، به همان اندازه سبب بهبود وضعیت عمومی فرد، به ویژه فعالیت مغز می‌شود، اما طولانی شدن پینکی، چندین ساعت خوابیدن، خود سبب سستی و رخوت ناشی از خواب و گیجی می‌شود.

پیش از این یافته‌های یک پژوهش دیگر نشان داده بود که پینکی کم از کم سه بار در یک هفته سبب بهبود سلامتی قلب می‌شود.

XS
SM
MD
LG