لینک های دسترسی

طراحان حمله بر هوتل پارک پالس بازداشت شد


حمله بر مهمانخانۀ پارک پالس ۱۴ کشته برجاگذاشت

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ضمن تایید خبر بازداشت سازماندهندگان حمله بر هوتل پارک پالس در کابل گفته است که افراد بازداشت شده اعضای شبکۀ حقانی اند.

امنیت ملی گفته است که دو نفر در پیوند با این رویداد بازداشت شده است که یکی از آنان در مؤسسه فرانسه یی مدیرا به عنوان کارمند محلی ایفای وظیفه می کرد.

همچنان ریاست امنیت ملی گفته است که طراحان این حمله از کارت هویت جعلی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا نیز استفاده کرده اند.

بر اساس خبرنامۀ ریاست امنیت ملی افغانستان این دو تن در نتیجه یک عملیات ویژه در منطقه سنگ نوشته در مربوطات ولایت کابل بازداشت شده اند.

افراد بازداشت شده اعتراف کرده اند که حمله به هوتل پارک پالس تحت نظر یک فرمانده شبکه حقانی، در پشاور پاکستان طرح ریزی شده است.

حمله به مهمانخانه پارک پالس در منطقه کلوله پشته حدود سه هفته قبل صورت گرفت که در آن به شمول نه شهروند خارجی چهارده نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG