لینک های دسترسی

Breaking News

هند و امریکا، حامیان قابل اعتماد برای افغانستان


اوباما و همسرش امروز وارد دهلی جدید شدند

در نخستین روز سفر رئیس جمهور اوباما به دهلی جدید، هند و ایالات متحدۀ امریکا در مورد معاملۀ تکنالوژی غیرنظامی هستوی شان، به پیشرفتی نایل آمدند.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز یکشنبه به مقصد یک سفر سه روزه، وارد دهلی جدید شد. در میدان هوایی دهلی جدید، نریندرا مودی صدراعظم هند از آقای اوباما به گرمی استقبال نمود و خلاف نورم تعیین شدۀ دیپلوماتیک، او را در آغوش گرفت که این خود نشاندهندۀ عزم هند برای بهبود بخشیدن روابط با امریکا میباشد.

از رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در قصر ریاست جمهوری هند نیز با مراسم خاص تشریفاتی، استقبال به عمل آمد و به پیشواز او، صدای بیست و یک فیر توپ شنیده شد. این نخستین باریست که یک رئیس جمهور ایالات متحده، در دوران قدرت اش، دوبار به هند سفر میکند.

پس از معاینۀ گارد تشریفات و مصافحه با اراکین بلند رتبۀ دولتی هند، آقای اوباما با نریندرا مودی صدراعظم هند ملاقات کرد. چنانچه توقع میرفت، هر دو رهبر روی موضوعات تغییر اقلیم، مسایل دفاع، روابط اقتصادی و منطقوی صحبت کردند.

رئیس جمهور اوباما و آقای مودی به تعقیب این دیدار، در یک کنفرانس مشترک خبری ظاهر گشتند.

پیشرفت در روابط

رئیس جمهور اوباما در کنفرانس مشترک خبری که با نریندرا مودی داشت، به اوضاع افغانستان نیز اشاره کرده و گفت که هند و ایالات متحده از حامیان قوی و قابل اعتماد افغانستان باقی خواهند ماند.

آقای اوباما و آقای مودی گفتند که آنان در بخش اجازه به فعالیت شرکت های تکنالوژی هستوی ایالات متحده در هند، به یک تفاهم بزرگی دست یافته اند. هردو رهبر گفتند که سفر رئیس جمهور ایالات متحده به هند، بیش از یک سفر نمادین بوده و پیشرفت های اساسی ای را در عرصه های تجارت، دفاع، و مسایل تغییرات اقلیمی به همراه داشته است.

بارک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت: "امروز ما بر دو مسئـله که ما را از توسعۀ همکاری تکنالوژی غیرنظامی هستوی بازداشته بود، به یک تفاهم راهگشایی دست یافتیم و متعهدیم که به سوی تطبیق کامل آن گام برداریم."

آقای اوباما افزود که این گونه تفاهم، خود یک گام ارزنده ایست که نشان میدهد امریکا و هند چقدر در راستای بهبود روابط شان کار کرده میتوانند.

مودی افزود که هند و امریکا هر دو به سمت همکاری تجارتی در عرصۀ انرژی هستوی قدم برمیدارند.

هند و امریکا در سال ٢٠٠٨ سند یک معاملۀ هستوی ملکی را امضأ کردند که ارزش آن به میلیاد ها دالر میرسید و فصل تازه ای را در روابط ستراتیژیک ایالات متحده و هند میگشود. اما در سال ٢٠١٠ هند قانونی را در رابطه با جلوگیری از صدمات ملکی فعالیت های اتمی به تصویب رسانید که بر اساس آن، فعالیت یک عده شرکت های هستوی در آن کشور منع گردید.

این قانون، که در سایۀ فاجعۀ هستوی بوپال به تصویب رسید، با نورم های جهانی تکنالوژی هستوی متفاوت است.

بر اساس نورم های جهانی، اگر کدام واقعۀ ناگوار رخ دهد، شرکت یا نهاد گردانندۀ پایگاه های اتمی مسئول آن شناخته می شود. اما در قانون هند، شرکت های تدارکاتی تکنالوژی هستوی که وسایل پایگاه ها را مهیا می سازد، نیز در همچو واقعات مسئول شناخته میشوند.

از جانب دیگر نریندرا مودی با اشاره به تعهدات کشورش در راستای مبارزه با گرمی و آلودگی اقلیم گفت که هند یک کشور آزاد بوده؛ نه کدام کشوری و نه کدام فردی بر آن فشار آورده میتواند، بلکه فشاری که بر شانه های رهبران سنگینی میکند، اینست که چگونه دنیایی را باید برای نسل آینده به میراث گذاشت.

یادبود از گاندی

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز به بنای یادبود مهاتما گاندی رهبر فقید هند در دهلی جدید نیز رفت و بر آن اکلیل گل گذاشت. وی بعداً نهالی را در آن محل غرس کرد و در کتاب یادداشت، پیام اش را نوشت.

رئیس جمهور اوباما یکی از ستایشگران مهاتما گاندی رهبر آزادی هند بوده و قبلاً نیز متذکر شده که از فلسفۀ او تأثیر پذیر است.

آقای اوباما در این سفرش، در جشنوارۀ روز جمهوریت هند اشتراک میورزد که قرار است فردا دوشنبه برگزار شود.

در جریان سفر آقای اوباما به هند، حدود ۴٠٠٠٠ تن از منسوبین امنیتی در شهر دهلی مستقر شده و همچنان ١٥٠٠٠ کمرۀ جدید امنیتی در شهر نصب گردیده است.

البته به تعقیب عزیمت رئیس جمهور اوباما به سوب هند، قصر سفید اعلام داشت که برنامۀ بازدید او از تاج محل، بنای معروف تاریخی و فرهنگی هند، فسخ شده و در عوض آن، رئیس جمهور اوباما و همسرش میشل، برای ادای احترام به خانوادۀ سلطنتی عربستان سعودی به خاطر مرگ پادشاه عبدالله، به ریاض خواهند رفت.

روابط میان هند و ایالات متحده در سالهای اخیر به تیرگی گرائیده بود، اما از زمانی که نریندرا مودی سال گذشته قدرت را در هند به دست گرفت، این روابط دوباره روبه بهبود نهاد.

XS
SM
MD
LG